Zlecenie 7764206 - Przygotowanie i realizację szkoleń dla przedsiębiorców w...

   
Zamówienie 7764206 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-10-19
przedmiot zlecenia
Przygotowanie i realizację szkoleń dla przedsiębiorców w ramach realizacji projektu Lubelscy Kupcy.
Przedmiotem zamówienia j
est przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców z sektora kreatywnego oraz działających na terenie rewitalizowanym w formie umożliwiającej przeprowadzenie ich w okresie epidemii COVID-19 dla łącznie 40 przedsiębiorców.
Tematyka ww. szkoleń powinna służyć nabyciu, uzyskaniu bądź podniesieniu wiedzy, kwalifikacji i umiejętności biznesowych przedsiębiorców z zakresu szeroko rozumianego marketingu, w tym marketingu internetowego.
Wykonawca składający ofertę w ramach przedmiotowego postępowania zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji organizacji szkoleń z uwzględnieniem poniższych wymogów:
Wykonawca określa tematykę szkoleń.
Wykonawca przedstawi propozycję 5 tematów szkoleń.
Zamawiający wybierze z przedstawionych propozycji 3 tematy, które będą przedmiotem szkoleń.
Szkolenia muszą zawierać elementy pracy praktycznej i warsztatowej oraz wykorzystywać nowoczesne metody szkoleniowe i odpowiadać współczesnym trendom rynkowym.
Udział w szkoleniach będzie bezpłatny dla Uczestników.
Szkolenia odbędą się w formie umożliwiającej przeprowadzenie ich w sposób bezpieczny oraz zgodny z bieżącymi regulacjami i zaleceniami ze strony administracji rządowej oraz odpowiednich służb.
Wykonawca zobowiąże się do przeprowadzenia rekrutacji uczestników.
Wykonawca zobowiąże się do udzielania Zamawiającemu bieżących informacji dotyczących zaplanowanego sposobu rekrutacji uczestników oraz postępu w rekrutacji.
Przewidziana zostanie promocja szkoleń, obejmująca etap rekrutacji oraz poszczególnych szkoleń. W działaniach promocyjnych należy uwzględnić informację, iż szkolenia są organizowane z budżetu Miasta Lublin. Materiały promocyjne muszą uwzględniać system identyfikacji wizualnej dostarczony przez Zamawiającego oraz muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się