Zlecenie 7493147 - Przygotowanie i przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń z...

   
Analizuj Zamówienie 7493147
źródło Internet
data publikacji 2020-05-21
przedmiot zlecenia
Przygotowanie i przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń z zakresu BHP dla Uczestników projektu „Czas na zawodowców – wzrost j
akości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń
z zakresu BHP dla Uczestników projektu „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” Cel zamówienia wyłonienie wykonawcy na świadczenie usług szkoleniowych Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie stacjonarnych wstępnych szkoleń
z zakresu BHP, dla uczniów realizujących staże i praktyki w ramach projektu unijnego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Charakterystyka Uczestników projektu:
- 99 uczestników – od dnia podpisania umowy -30.06.2020 r.
Uczestnicy projektu to uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych biorący udział w stażu zawodowym i praktykach zawodowych w czasie wakacji 2020, na stanowiskach:
- administracyjno-biurowe – 20 osób;
- robotnicze – 79 osób.

2. Zamawiający wymaga, aby szkolenie zostało przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego
tj. w salach dydaktycznych Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Unisławy 32/33, 71-402 Szczecin

3. Zamawiający zamawia szkolenie dla 99 Uczniów. Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować zamówienie na warunkach wynikających z zawartej umowy i po cenach określonych w złożonej przez wykonawcę ofercie.

4. Szkolenia mogą odbywać się w grupach. Szkolenia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach miedzy 08.00 a 18.00.

5. Cena szkolenia ma uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,
w tym:
a) sporządzenie list obecności,
b) wydrukowanie materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników szkoleń i po jednym komplecie dla zamawiającego, uwzględniając omawiane zagadnienia;
c) wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla wszystkich jego uczestników;
d) sporządzenie protokołu z wykonania usługi, który będzie podstawą do wstawiania faktury.
Wszystkie dokumenty powinny być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów, tj. zgodnie z podanym przez Zamawiającego wzorem listownika stanowiącym załącznik nr 5a lub 5b do ZO, w zależności od tego, czy wydruk dokumentu będzie kolorowy (załącznik nr 5a do ZO), czy monochromatyczny (załącznik nr 5b do ZO).
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
kody CPV 80550000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się