Zlecenie 7166990 - Przygotowania projektów obliczeniowych i prac...

   
Analizuj Zamówienie 7166990 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-19
przedmiot zlecenia
Przygotowania projektów obliczeniowych i prac wspomagających budowę tunelu osłonowego dla skoczni narciarskiej

Przedmiotem
zamówienia jest przygotowanie projektów obliczeniowych i prac wspomagających budowę tunelu osłonowego dla skoczni narciarskiej.
Przedmiot zapytania obejmuje w szczególności:
1. Numeryczna weryfikacja prędkości najazdowych przy użyciu odpowiedniej licencji.
2. Analiza numeryczna wpływu tunelu osłonowego na pole prędkości przepływu w okolicy progu najazdu (przy użyciu odpowiedniej licencji).
3. Badania makiety tunelowania skoczni.
Pełen opis zamówienia znajduje się w załączniku - zapytanie ofertowe załączony do niniejszego ogłoszenia Cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektów obliczeniowych i prac wspomagających budowę tunelu osłonowego dla skoczni narciarskiej. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektów obliczeniowych i prac wspomagających budowę tunelu osłonowego dla skoczni narciarskiej.
Przedmiot zapytania obejmuje w szczególności:
1. Numeryczna weryfikacja prędkości najazdowych przy użyciu odpowiedniej licencji.
a) Przygotowanie siatki obliczeniowej 3D dla światła tunelu osłonowego w wersji uproszczonej (bez modelowania spadku terenu)
b) Analiza kinematyki ruchu skoczka na rozbiegu skoczni nieosłoniętej
c) Wyliczenie sił oporu działających na skoczka poruszającego się w tunelu osłonowym Opracowanie raportu z opisem metodyki badań oraz analizą wpływu tunelu osłonowego na prędkość najazdową skoczka
2. Analiza numeryczna wpływu tunelu osłonowego na pole prędkości przepływu w okolicy progu najazdu (przy użyciu odpowiedniej licencji).
a) Przygotowanie siatki obliczeniowej 3D dla skoczni narciarskiej wraz z jej najbliższym otoczeniem. Siatka obliczeniowa będzie uwzględniała skocznię bez tunelu osłonowego oraz skocznię z tunelem osłonowym w kilku konfiguracjach profilu otunelowania w okolicy progu
b) Wykonanie obliczeń CFD dla różnych prędkości i kierunków wiatru
c) Raport z badań obliczeniowych zawierający opis zastosowanej metodyki, analizę wpływu tunelu osłonowego na pole prędkości powietrza w okolicy progu skoczni oraz rekomendacje dotyczące profilu otunelowania. Dodatkowo, przedstawione zostaną siły aerodynamiczne (od wiatru) działające na konstrukcję tunelu osłonowego.
3. Badania makiety tunelowania skoczni.
a) analizę rozkładu ciśnień na makiecie otunelowania i zjeździe modelu skoczni
w warunkach quasistatycznych przy różnych kierunkach napływu wiatru dla 10 konfiguracji ostatniego modułu skoczni
b) wyznaczenie wektorowego rozkładu prędkości powietrza wokół progu modelu skoczni dla 10 konfiguracji ostatniego modułu otunelowania skoczni
c) wyznaczenie interferencji modelu zawodnika w warunkach quasistatycznych
w różnych fazach dojazdu i lotu zawodnika w okolicy progu skoczni dla 10 konfiguracji ostatniego modułu otunelowania i wybranych kątów napływu powietrza
d) przeprowadzenie badań wizualizacyjnych jakościowych z wykorzystaniem metody dymowej i światła laserowego interferencji wirów w warunkach wylotu zawodnika dla 10 konfiguracji ostatniego modelu modułu otunelowania i wybranych kątów napływu powietrza
e) wykonanie rekonfigurowalnego modelu skoczni w skali do testów tunelowych
f) dostęp do infrastruktury badawczej tunelu aerodynamicznego
g) Koszt energii elektrycznej zasilania tunelu aerodynamicznego
h) Opracowanie raportu z badań
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się