Przetarg 6835042 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 6835042 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-06-14
przedmiot ogłoszenia
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla Izby Administracji Skarbowej w Lublinie
Numer referen
cyjny: 0601-ILZ.260.15.2019

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31-05-2020 r., materiałów biurowych, przeznaczonych dla Izby Administracji Skarbowej oraz podległych jej jednostek położonych na terenie województwa lubelskiego, łącznie z ich transportem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsc ich dostawy zlokalizowanych w jednostkach Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres asortymentowy wraz z podaniem poszczególnych ilości w tym wymagania dotyczące każdego z zamawianych artykułów biurowych oraz zapotrzebowanie ilościowe na materiały biurowe dla poszczególnych jednostek Zamawiającego zawarty jest w Załączniku nr 1 do umowy. Wykaz miejsc dostawy w jednostkach Zamawiającego wraz z opisem warunków rozładunku w poszczególnych miejscach realizowanych dostaw stanowi Załącznik nr 2 do umowy – Wykaz miejsc dostawy jednostek zamawiającego i warunki rozładunku
branża Materiały papiernicze, szkolne
podbranża materiały biurowe i papiernicze
kody CPV 30192000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się