Przetarg 7912805 - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB W...

   
Analizuj Zamówienie 7912805 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-31
przedmiot ogłoszenia
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM – LINIE 1, 2, 3, 4, 15, 22
Numer referen
cyjny: OR.272.1.28.2020

Przedmiotem zamówienia jest regularny przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu łańcuckiego na następujących liniach:

LINIA NR 1 : Łańcut – Wola Dalsza – Dębina – Białobrzegi (prawe)
Ilość wozokilometrów na ww. linii wynosi 13 253,00.

LINIA NR 2 : Łańcut – Dębina – Białobrzegi (prawe) – Białobrzegi (lewe) – Korniaktów Pn. – Budy Łańcuckie (lewe)
Ilość wozokilometrów na ww. linii wynosi 42 369,00.

LINIA NR 3 : Łańcut – Dębina – Białobrzegi – Korniaktów Pd. – Budy Łańcuckie (prawe)
Ilość wozokilometrów na ww. linii wynosi 32 600,00.

LINIA NR 4 : Łańcut – Wola Dalsza
Ilość wozokilometrów na ww. linii wynosi 17 075,20.

LINIA NR 15 : Łańcut – Sonina – Wysoka - Łańcut
Ilość wozokilometrów na ww. linii wynosi 13 559,00.

LINIA NR 22 : Wola Mała – Wysoka - Markowa
Ilość wozokilometrów na ww. linii wynosi 38 754,40.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: LINIA NR 1 : Łańcut – Wola Dalsza – Dębina – Białobrzegi (prawe)
Przedmiotem zamówienia jest regularny przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu łańcuckiego na następujących liniach: LINIA NR 1 : Łańcut – Wola Dalsza – Dębina – Białobrzegi (prawe) Ilość wozokilometrów na ww. linii wynosi 13 253,00.

Część nr: 2 Nazwa: LINIA NR 2 : Łańcut – Dębina – Białobrzegi (prawe) – Białobrzegi (lewe) – Korniaktów Pn. – Budy Łańcuckie (lewe)
Przedmiotem zamówienia jest regularny przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu łańcuckiego na następujących liniach: LINIA NR 2 : Łańcut – Dębina – Białobrzegi (prawe) – Białobrzegi (lewe) – Korniaktów Pn. – Budy Łańcuckie (lewe) Ilość wozokilometrów na ww. linii wynosi 42 369,00.

Część nr: 3 Nazwa: LINIA NR 3 : Łańcut – Dębina – Białobrzegi – Korniaktów Pd. – Budy Łańcuckie (prawe)
Przedmiotem zamówienia jest regularny przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu łańcuckiego na następujących liniach: LINIA NR 3 : Łańcut – Dębina – Białobrzegi – Korniaktów Pd. – Budy Łańcuckie (prawe)

Część nr: 4 Nazwa: LINIA NR 4 : Łańcut – Wola Dalsza
Przedmiotem zamówienia jest regularny przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu łańcuckiego na następujących liniach: LINIA NR 4 : Łańcut – Wola Dalsza

Część nr: 5 Nazwa: LINIA NR 15 : Łańcut – Sonina – Wysoka - Łańcut
Przedmiotem zamówienia jest regularny przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu łańcuckiego na następujących liniach: LINIA NR 15 : Łańcut – Sonina – Wysoka - Łańcut

Część nr: 6 Nazwa: LINIA NR 22 : Wola Mała – Wysoka - Markowa
Przedmiotem zamówienia jest regularny przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu łańcuckiego na następujących liniach: LINIA NR 22 : Wola Mała – Wysoka - Markowa
branża Przewóz osób
kody CPV 60112000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się