Przetarg 7320372 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów...

   
Analizuj Zamówienie 7320372 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-06
przedmiot ogłoszenia
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych, materiałów medycznych oraz rękawic chirurgicznych dla SPZOZ - S
zpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy – Zdroju
Numer referencyjny: SPZOZ-ZP-271-3/20

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych, materiałów medycznych oraz rękawic chirurgicznych dla SPZOZ - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy – Zdroju przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. : postępowanie zostało podzielone na 10 wyszczególnionych poniżej części (pakietów):
opis części zamówienia:
Pakiet 1 Materiały medyczne
Pakiet 2 Materiały medyczne
Pakiet 3 Opatrunki
Pakiet 4 Materiały medyczne
Pakiet 5 Opatrunki
Pakiet 6 Opatrunki
Pakiet 7 Materiały medyczne
Pakiet 8 Rękawice chirurgiczne
Pakiet 9 Opatrunki
Pakiet 10 Materiały medyczne
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: PAKIET NR 1
DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: PAKIET NR 2
DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: PAKIET NR 3
DOSTAWA OPATRUNKÓW PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: PAKIET NR 4
DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ.

Część nr: 5 Nazwa: PAKIET NR 5
DOSTAWA OPATRUNKÓW PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ.

Część nr: 6 Nazwa: PAKIET NR 6
DOSTAWA OPATRUNKÓW PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ.

Część nr: 7 Nazwa: PAKIET NR 7
DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ.

Część nr: 8 Nazwa: PAKIET NR 8
DOSTAWA RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ.

Część nr: 9 Nazwa: PAKIET NR 9
DOSTAWA OPATRUNKÓW PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ.

Część nr: 10 Nazwa: PAKIET NR 10
DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ.
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne, odzież medyczna i jednorazowa
kody CPV 33140000, 33141110, 33141420
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się