Zlecenie 7456815 - Przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych dla 10 uczestników...

   
Analizuj Zamówienie 7456815 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-04-29
przedmiot zlecenia
Przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych dla 10 uczestników projektu zgodnie ze standardami kwalifikacji wsparcia w zakresie Aktyw
nej Integracji RPO 2014-2020.
Wsparciem w programie objęte są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Zakres warsztatów obejmuje;
3-dniowe warsztaty wyjazdowe po 5 godzin dziennie dla każdego z uczestników projektu
dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie
Efektem szkolenia jest uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach, które umożliwią aktywizację zawodową. Materiały szkoleniowe czytelne, dwustronnie drukowane, treść przekazana w sposób zrozumiały.
branża Edukacja, szkolenia, Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża kursy i szkolenia inne, pomoc społeczna
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się