Przetarg 8869286 - Przeprowadzenie usługi szkolenia lotniczego spadochronowego...

   
Analizuj Zamówienie 8869286 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-27
przedmiot ogłoszenia
Przeprowadzenie usługi szkolenia lotniczego spadochronowego i szybowcowego dla uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w
Dęblinie

Część 1: ZADANIE I - teoretyczne i praktyczne szkolenie spadochronowe dla maksymalnie 47 (czterdziestu siedmiu) uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie zgodnie z programem szkolenia spadochronowego, zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SWZ oraz:a) Załącznik Nr 1 do SWZ tj. formularz ofertowy;b) Załącznik Nr 1a do SWZ tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania I;c) Załącznik Nr 7a do SWZ – ogólne warunki umowy dla zadania I

Część 2: ZADANIE II - teoretyczne i praktyczne szkolenie szybowcowe dla maksymalnie 18 uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) Wykonawcy, zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SWZ oraz:ZADANIE IIa) Załącznik Nr 1 do SWZ tj. formularz ofertowy;b) Załącznik Nr 1b do SWZ tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania II;c) Załącznik Nr 7b do SWZ – ogólne warunki umowy dla zadania II;

Część 3: ZADANIE III - teoretyczne i praktyczne szkolenie szybowcowe dla maksymalnie 18 uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) Wykonawcy, zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SWZ oraz:a) Załącznik Nr 1 do SWZ tj. formularz ofertowy;b) Załącznik Nr 1b do SWZ tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania III;c) Załącznik Nr 7b do SWZ – ogólne warunki umowy dla zadania III;

18/22/P


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00149118/01 z dnia: 2022-05-09
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00041860/07/P
Po zmianie:
2022/BZP 00041860/08/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-10 09:00
Po zmianie:
2022-05-17 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-10 09:30
Po zmianie:
2022-05-17 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-08
Po zmianie:
2022-06-15
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
kody CPV 80412000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: kursy i szkolenia inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8701849 2022-05-18
godz. 11:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Zestawienie i utrzymanie łączy WAN Numer referencyjny: 993200/271/167/2021 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług sieci rozległej WAN KSI ZUS na rzecz Zamawiającego w za...
8892076 2022-05-18
godz. 11:00
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY Opracowanie dydaktycznych materiałów wideo dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu Część 1: Zadanie polega na przygotowaniu kompletnych lekcji wideo prezentujących real...
8897254 2022-05-19
godz. 10:00
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Część 1: Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe z zakresu budowania zespołów i/lub komunikacji i kooperacji w firmie skierowane do studentów/studentek Uniwersytetu Śląskiego. 2) Zakres...
8900151 2022-05-20
godz. 10:00
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia zamkniętego Ocena projektów w zakresie wzmocnienia efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej- aktywności społecz...
8899167 2022-05-20
godz. 11:30
STAROSTWO POWIATOWE W KRAŚNIKU Przeprowadzenie szkoleń/kursów dla nauczycieli i uczniów szkół Powiatu Kraśnickiego – Zadanie II Część 1: Część 1 zamówienia - Kursy i szkolenia – branża mechaniczno - elektryczna. Na częśc...
8909810 2022-05-24
godz. 12:00
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE Przeprowadzenie szkolenia teoretycznego na symulatorze lotów Bell-407GXi (Full Flight Symulator) oraz praktycznego na śmigłowcu Bell-407GXi
8906378 2022-05-27
godz. 09:00
URZĄD MIASTA GDYNIA Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni, Etap I/2022. Część 1: Zarządzanie czasem Część 2: Sztuka autoprezentacj...
8906519 2022-05-27
godz. 10:00
1 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO Wykonanie usługi szkolenia teoretycznego i symulatorowego personelu latającego wykonującego loty na śmigłowcu Mi-8 w latach 2023-2025 w latach 2023-2025
8863657 2022-05-30
godz. 15:00
WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA Z SIEDZIBĄ W PRZEWORSKU WSSG-uczelnia bez barier Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (dalej System), w szczególności: 1) udzielenie licencji dostępowych do Systemu, 2) wdro...
8916137 2022-06-06
godz. 14:00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZECINKU Przeprowadzenie szkoleń poświęconych doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli chemii w szkole podstawowej dla uczestników projektu Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku nr POWR.02.10.00-00-30...