Zlecenie 7558403 - Przeprowadzenie usług z zakresu Integracji Sensorycznej w...

   
Analizuj Zamówienie 7558403 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-06-26
przedmiot zlecenia
Przeprowadzenie usług z zakresu Integracji Sensorycznej w wymiarze łącznym 10 godzin tygodniowo (1 godz. zajęć wynosi 60 minu
t zegarowych) ze wskazanymi przez Zamawiającego osobami wymagającymi wsparcia (istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć z kilkoma osobami).
B. Zajęcia odbywać się będą wg harmonogramu ustalonego przez koordynatora projektu w porozumieniu z rodzicami dziecka/dzieci.
C. W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do: prowadzenia dziennika zajęć, w tym listy obecności dla danego dziecka oraz przedłożenia tych dokumentów w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia danego miesiąca realizacji usługi.
D. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczonych usług pedagogicznych świadczonych przez Wykonawcę.
E. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania sprawozdania z uzyskanych efektów na koniec wykonania usługi.
branża Edukacja, szkolenia, Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża kursy i szkolenia inne, pomoc społeczna
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się