Zlecenie 9009513 - Przeprowadzenie szkolenia zakończonego egzaminem,...

   
Zamówienie 9009513 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-29
przedmiot zlecenia
Przeprowadzenie szkolenia zakończonego egzaminem, nadającego uprawnienia elektryczne G1 pracownikom zajmującym się eksploatacj
ą lub dozorem.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: szkolenia zawodowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9089419 2022-08-12
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W KARTUZACH Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - edycja II Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu obsł...
9093230 2022-08-16
godz. 09:00
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZAMECZKA W LUBLIŃCU II. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursów/szkoleń zawodowych podnoszących i aktualizujących umiejętności zawodowe (aktualizujących kwal...
9093378 2022-08-16
godz. 12:00
FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INICJATYW SPOŁECZNYCH PROELIO Przedmiot zamówienia został podzielony na II części.: Część I w wymiarze 60 godzin edukacyjnych. Przedmiotem zamówienia w części pierwszej jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu ...
9092674 2022-08-16
godz. 15:00
GMINA MIASTO USTKA/ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 7 osób (zwanych dalej: UP) „Florysta”. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości osób bior...
9095113 2022-08-16
godz. 23:59
BYDGOSKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO "Nowe kwalifikacje = nowe możliwości" 69/NKNM/ZO dotyczące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie wynajmu placu manewrowego do...
9091850 2022-08-17
godz. 10:00
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Zorganizowanie i przeprowadzenie trzydniowego szkolenia wraz z usługą hotelowo-gastronomiczną, pn. Szkolenie dla inspektorów grup interwencyjnych WIOŚ i GIOŚ w zakresie kontroli podmio...
9101041 2022-08-18
godz. 10:00
CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia zawodowego wraz z egzaminami potwierdzającymi nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych ...
9095111 2022-08-18
godz. 10:00
STOWARZYSZENIE WAGA System Aktywizacji Społeczno Zawodowej w Gdańsku, komponent Aktywnej Integracji II Kurs Spedytor - specjalista ds. transportu i logistyki w systemie on line dla 1 osoby w ramach projektu ...
9096070 2022-08-19
godz. 14:30
POWIATOWY URZĄD PRACY W POZNANIU Kurs pn.: Metody i techniki sprzedaży internetowej
9093327 2022-08-23
godz. 16:00
IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Śląskie.Zawodowcy Pełnienie funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosow...