Zlecenie 8567688 - Przeprowadzenie szkolenia: „Obsługa...

   
Zamówienie 8567688 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-11-30
przedmiot zlecenia
Przeprowadzenie szkolenia: „Obsługa klienta/magazynier/logista” w ramach projektu Moda na sukces 2” współfinansowanego z
e środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Celem szkolenia zawodowego jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne 3 uczestników/uczestniczek projektu do uzyskania kwalifikacji zawodowych na ww. stanowisku. Program szkolenia musi obejmować co najmniej następujący zakres tematyczny: Część I: 1. Przepisy bhp i ppoż. w magazynie/hurtowni: - Bezpieczeństwo i higiena pracy w jednostce handlowej - Bhp przy transporcie ręcznym i mechanicznym - Bhp przy urządzeniach elektrycznych - Ochrona przeciwpożarowa - Udzielanie pierwszej pomocy na miejscu wypadku - Udzielanie pierwszej pomocy przy oparzeniach, zatruciach 2. Odbiór towarów: - Odpowiedzialność materialna pracownika magazynowego - Dokumentacja organizacji magazynu - Sposoby rozmieszczenia towarów w magazynie - Proces magazynowy w magazynach kompletacyjnych - Systemy kompletacji-Znakowanie ładunków kodami kreskowymi - Odbiór ilościowy i jakościowy - Gospodarka opakowaniami w magazynach 3. Zasady poprawnego przechowywania towarów: - Zasady właściwego przechowywania towarów - Instalacje w budynkach magazynowych - Urządzenia do składowania-Magazynowe środki transportu - Pomocnicze urządzenia magazynowe - Czynniki wpływające na przechowywanie towarów - Zmiany zachodzące w przechowywanych towarach 4. Obsługa programu SUBIEKT do prowadzenia gospodarki magazynowej: - Konfiguracja programu - Sporządzanie dokumentów: zakupu, zamówień od dostawcy i rozliczanie zobowiązań finansowych; sprzedaży, zamówień od klienta i rozliczanie należności finansowych; korygujących zakupu i sprzedaży, przyjęcia magazynowe, wydania magazynowe, przesunięcia międzymagazynowe - Przeprowadzanie inwentaryzacji 5. Profesjonalna obsługa klienta - Aktualne standardy i trendy w obsłudze klienta - Wyznaczniki najwyższej jakości obsługi klienta - Obsługa klienta oparta na budowaniu relacji - Współczesny klient – trendy, potrzeby, zachowania - Jak zbudować wiarygodność i zaufanie w relacji z klientem - Nawiązanie nici porozumienia z każdym typem osobowości - Skuteczna komunikacja – jak zrozumieć klienta i zostać zrozumianym - Skuteczna parafraza - Podsumowanie rozmowy – jak zrobić „ostatnie” dobre wrażenie - Jak wyrażać troskę i dbałość o klienta - Język pozytywny i rama rozwiązania - Obsługa klienta mailowa - jak to robić profesjonalnie? - Obsługa „trudnego klienta – jak zjednać sobie klienta w trudnych sytuacjach - Skuteczne reakcje na zażalenia i niezadowolenie klienta - Obsługa klienta a zarządzanie emocjami i stresem w trudnych sytuacjach - Empatia w obsłudze klienta – jak zmniejszyć poziom napięcia w rozmowie i skierować ją w stronę rozwiązania - Przekazywanie niekorzystnych dla klienta informacji Część II: 1. Obsługa komputera - Podstawy obsługi pracy z komputerem - Internet - Edytory tekstów - Arkusze kalkulacyjne Program szkolenia musi obejmować zajęcia teoretyczne jak i praktyczne w wymiarze nie mniej niż 120 h. Zaleca się, aby szkolenie komputerowe trwało minimum 60 h. Zamawiający zaznacza, że pisząc o 1 h ma na myśli 45 minut szkoleniowych. Dziennie zajęcia nie powinny trwać krócej aniżeli 6 h szkoleniowych. Zamawiający zaznacza, że I część szkolenia powinna prowadzić do nabycia kompetencji zawodowych zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego. W odniesieniu do części II szkolenie musi zakończyć egzaminem prowadzącym do uzyskania certyfikatu umiejętności komputerowych odpowiadającym standardom ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych np. ECDL, ECCC. Jeżeli odrębne przepisy nie przewidują egzaminu państwowego na uzyskanie uprawnień w danym zawodzie, wówczas egzamin przeprowadza jednostka posiadająca stosowne uprawnienia egzaminacyjne nadane na drodze akredytacji przez uprawniony do tego podmiot zewnętrzny. Jednostka egzaminująca wydaje ceryfikat/y potwierdzający/e zdobycie kwalifikacji w zakresie objęty programem kursu. Po zdanym egzaminie kompetencyjnym i kwalifikacyjnym Wykonawca powinien wystawić uczestnikom/uczestniczkom zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80500000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: szkolenia zawodowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8661594 2022-01-27
godz. 10:00
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MIELCU Przygotowanie i przeprowadzenie kursu „Inteligentne instalacje przewodowe i bezprzewodowe” dla Zespołu Szkół w Mielcu realizowanego w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II...
8663636 2022-01-28
godz. 09:00
STOWARZYSZENIE PROREW W KIELCACH Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie osoby/osób do przeprowadzenia zajęć w ramach szkolenia: Pracownik ds. kadr i płac dla 30 uczestników/czek (2 grupy x 15UP) w ramach projekt...
8670227 2022-01-28
godz. 15:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W PUCKU Wykonanie usługi-organizacji szkolenia grupowego pn. ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
8663513 2022-01-28
godz. 23:59
A&T CONSULTING TOMASZ PILARSKI MOJA ŚCIEŻKA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie następujących kursów zawodowych w ramach projektu: Szkolenie zawodowe „Pracownik obsługi biura” dla 10 uczestników
8669607 2022-01-31
godz. 00:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE Przeprowadzenie szkolenia w specjalności: Kwalifikacja wstępna przyspieszona - przewóz rzeczy
8662533 2022-01-31
godz. 11:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE LUBELSKIM Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego szkolenia dla 20 osób bezrobotnych w zakresie „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych”. Przedmiotem zamówienia jes...
8667120 2022-01-31
godz. 23:59
CANBERRA PACKARD SP. Z O.O. Kształcenie zawodowe: 12) branża hotelarsko- gastronomiczno-turystyczna (HGT) 1) Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie raportu z realizacji pilotażowego wdrożenia modelowych rozwiązań w z...
8668055 2022-01-31
godz. 23:59
AKADEMIA KSZTAŁCENIA EUROPEJSKIEGO KRZYSZTOF KURYŁOWICZ 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację usługi przeprowadzenia szkolenia zawodowego zgodnego z Indywidualnymi Planami Działania uczestników projektu „Odkryj swój po...
8666442 2022-02-02
godz. 14:00
UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO W WARSZAWIE "Zawodowcy na start - bis" Część 1 - Prezentacje Multimedialne 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja usługi szkoleniowej tj. przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakr...
8671883 2022-02-02
godz. 23:59
STIWEK FUNDACJA NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA, TOLERANCJI, INTEGRACJI, WOLNOŚCI, EDUKACJI, KULTURY Przeprowadzenie łącznie 24 godzin kursu zawodowego „Nowelizacja prawa pracy” w 2 grupach po 4 osoby każda; 12 godz./grupę, łącznie dla 8 uczestników projektu pt. „Kadry Przyszłości - Zawodow...