Przetarg 7252475 - Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr...

   
Analizuj Zamówienie 7252475 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-12-24
przedmiot ogłoszenia
Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z219/17 – szkolenia dla studentów kierunku Inżynierii i Automat
yzacji w Przemyśle Drzewnym oraz kierunku Mechatroniki Politechniki Koszalińskiej Numer referencyjny: 49/US/SZP-1/2019
Wartość bez VAT: 25 800.00 PLN
Szkolenie pn. Programowanie sterowników logicznych Siemens Simatic – kurs podstawowy1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z219/17 – szkolenia dla studentów kierunku Inżynierii i Automatyzacji w Przemyśle Drzewnym oraz kierunku Mechatroniki Politechniki Koszalińskiej.Zadanie 1 – Szkolenie pn. Programowanie sterowników logicznych Siemens Simatic – kurs podstawowySzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz cenowy, tj. Załącznik nr 2/I do Warunków szczegółowych.2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania rozporządzenia Rady UE 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119/1 z 4.5.2016 r. z późn. zm.) zarówno w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jak również po jego zakończeniu.3. Obowiązki wynikające ze stosowania rozporządzenia, o którym mowa w pkt 4 rozdziału III Warunków szczegółowych oraz powierzenie Wykonawcy przetwarzania danych osobowych uczestników szkoleń nastąpi na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.4. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu czynności, przy których realizacji wymagane jest od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienie osoby/osób na podstawie umowy o pracę.
Szkolenie pn. Programowanie sterowników PLC1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z219/17 – szkolenia dla studentów kierunku Inżynierii i Automatyzacji w Przemyśle Drzewnym oraz kierunku Mechatroniki Politechniki Koszalińskiej.Zadanie 2 – Szkolenie pn. Programowanie sterowników PLCSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz cenowy, tj. Załącznik nr 2/II do Warunków szczegółowych.2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania rozporządzenia Rady UE 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119/1 z 4.5.2016 r. z późn. zm.) zarówno w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jak również po jego zakończeniu.3. Obowiązki wynikające ze stosowania rozporządzenia, o którym mowa w pkt 4 rozdziału III Warunków szczegółowych oraz powierzenie Wykonawcy przetwarzania danych osobowych uczestników szkoleń nastąpi na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.4. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu czynności, przy których realizacji wymagane jest od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienie osoby/osób na podstawie umowy o pracę.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80500000, 80510000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się