Przetarg 7541730 - Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektów „Aktywizacja...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7541730 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-18
przedmiot ogłoszenia
Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektów „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (IV)
(część 1 i 2) oraz „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (IV)” (część 3, 4 i 5) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer referencyjny: DO-2610-4/WZ/2020

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie szkoleń w ramach projektów „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (IV)” (część 1 i 2) oraz „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (IV)” (część 3, 4 i 5) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie podzielone zostało na pięć odrębnych części: Część 1 – przeszkolenie 5 osób bezrobotnych na kursie pn. Pracownik magazynu
z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych; Część 2 – przeszkolenie 5 osób bezrobotnych na kursie pn. Spawanie metodą MAG 135-1 wykonywanie spoin pachwinowych, Spawanie metodą TIG 141-1 wykonywanie spoin pachwinowych; Część 3 – przeszkolenie 5 osób bezrobotnych na kursie pn. Kurs na uprawnienia typu G-1E - elektryczne oraz uprawnienia typu G-2E – energetyczne; Część 4 – przeszkolenie 5 osób bezrobotnych na kursie pn. Kurs obsługi kas fiskalnych i terminali kart płatniczych z fakturowaniem; Część 5 – przeszkolenie 5 osób bezrobotnych na kursie pn. Szkolenie w prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów oraz kadry i płace.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pracownik magazynu z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie szkolenia pn. Pracownik magazynu z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla 5 osób bezrobotnych. Szczegółowy opis części zamówienia został zawarty w SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Spawanie metodą MAG 135-1 wykonywanie spoin pachwinowych, Spawanie metodą TIG 141-1 wykonywanie spoin pachwinowych
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie szkolenia pn. Spawanie metodą MAG 135-1 wykonywanie spoin pachwinowych, Spawanie metodą TIG 141-1 wykonywanie spoin pachwinowych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla 5 osób bezrobotnych. Szczegółowy opis części zamówienia został zawarty w SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Kurs na uprawnienia typu G-1E - elektryczne oraz uprawnienia typu G-2E – energetyczne
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie szkolenia pn. Kurs na uprawnienia typu G-1E - elektryczne oraz uprawnienia typu G-2E – energetyczne w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla 5 osób bezrobotnych. Szczegółowy opis części zamówienia został zawarty w SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: Kurs obsługi kas fiskalnych i terminali kart płatniczych z fakturowaniem
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie szkolenia pn. Kurs obsługi kas fiskalnych i terminali kart płatniczych z fakturowaniem w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla 5 osób bezrobotnych. Szczegółowy opis części zamówienia został zawarty w SIWZ.

Część nr: 5 Nazwa: Szkolenie w prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów oraz kadry i płace
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie szkolenia pn. Szkolenie w prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów oraz kadry i płace w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla 5 osób bezrobotnych. Szczegółowy opis części zamówienia został zawarty w SIWZ.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80530000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się