Zlecenie 7159039 - Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie opracowania...

   
Zamówienie 7159039 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-14
przedmiot zlecenia
Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie opracowania kompleksowej platformy zarządczej z wykorzystaniem AI, w tym modułów con
trollingowych uzupełniających platformę wraz z dokumentacją i wdrożeniem platformy w ramach DC (data center) oraz jego testowania, w związku z realizacją projektu pn. Przeprowadzenie prac badawczych przez firmę GLOBAL MANAGEMENT VENTURES Artur Górniak w celu komercjalizacji wyników badań w postaci oprogramowania wykorzystującego elementy sztucznej inteligencji (Machine Learning i sieci neuronowe) w procesie dostarczania usług wspierających procesy zarządcze, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Cel zamówienia Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczych w zakresie opracowania kompleksowej platformy zarządczej z wykorzystaniem AI, w tym modułów controllingowych uzupełniających platformę wraz z dokumentacją i wdrożeniem platformy w ramach DC (data center) oraz jego testowania, w związku z realizacją projektu pn. Przeprowadzenie prac badawczych przez firmę GLOBAL MANAGEMENT VENTURES Artur Górniak w celu komercjalizacji wyników badań w postaci oprogramowania wykorzystującego elementy sztucznej inteligencji (Machine Learning i sieci neuronowe) w procesie dostarczania usług wspierających procesy zarządcze, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Przedmiot zamówienia Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie opracowania kompleksowej platformy zarządczej z wykorzystaniem AI, w tym modułów controllingowych uzupełniających platformę wraz z dokumentacją i wdrożeniem platformy w ramach DC (data center) oraz jego testowania.
Projekt polega na przeprowadzenia prac badawczych związanych z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji w oprogramowaniu wspierającym procesy zarządcze firmy. Opracowanie narzędzi w postaci oprogramowania lub dostosowanie/ wzbogacenie istniejącego oprogramowania wykorzystywanego w procesie dostarczania usług o elementy sztucznej inteligencji (w postaci użycia technologii Machine Learning i sieci neuronowych w kodzie oprogramowania) pozwoli na optymalizację czasu niezbędnego dla zrealizowania danego typu zadania. W wyniku zrealizowania agendy badawczej firma wprowadzi na rynek nowy produkt, natomiast oferowane do tej pory usługi będą świadczone w nowej formie, z wykorzystaniem inteligentnego oprogramowania, wspomagającego procesy zarządcze przedsiębiorstwa. Do każdego z elementu usługi/procesu zostaną opracowane narzędzia pozwalające na optymalizację pracy wykonywanej przez człowieka.

W skład niniejszego zamówienia wchodzą:
a. Badania przemysłowe w zakresie opracowania kompleksowej platformy zarządczej z wykorzystaniem AI
b. Badania przemysłowe w zakresie opracowania modułów controllingowych uzupełniających platformę
c. Badania przemysłowe w zakresie opracowania dokumentacji i wdrożenia platformy w ramach DC
d. Badania przemysłowe w zakresie testowania oprogramowania z wykorzystaniem AI

Elementem usługi jest również organizacja metodologii pracy i zapewnienie w trakcie trwania badań następujących świadczeń serwisowo-gwarancyjnych:
• oparcie realizacji o metodyki zwinne z podglądem backlogu produktu w trybie ciągłym
• przeglądy sprintu w cyklu dwutygodniowym w siedzibie Zamawiającego, gdzie każdy sprint kończy się prezentacją gotowego zakresu funkcjonalnego, ustalonego na początku każdego sprintu, przy czym każde oddane wymaganie jest działającą funkcjonalnością, a nie fragmentem kodu programistycznego
• personel serwisowy dostępny na miejscu w województwie kujawsko-pomorskim z bezpośrednim dostępem do serwera wirtualnego z wykorzystaniem sieci LAN
• Oferent potwierdza gotowość do wydelegowania zespołu do prac implementacyjnych i konfiguracyjnych, w trakcie trwania projektu w modelu on-site przez cały czas trwania prac implementacyjnych i konfiguracyjnych
• Oferent potwierdza gotowość do wsparcia fizycznego użytkowników w trakcie projektu pilotażowego, na miejscu, tam gdzie wykorzystywane będzie rozwiązanie, maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego od zgłoszenia takiego zapotrzebowania, przez cały czas trwania projektu, a wszystkie związane z tym koszty należy uwzględnić w ofercie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000, 73100000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się