Przetarg 7320957 - PRZEPROWADZENIE KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO ZAŁOŻENIA I...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7320957 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-06
przedmiot ogłoszenia
PRZEPROWADZENIE KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO ZAŁOŻENIA I PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY PN. „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
Numer refe
rencyjny: PUP-XII/2.263/00001/20

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeprowadzeniu kursu przygotowującego do założenia i prowadzenia własnej firmy pn. „ABC Przedsiębiorczości”. Zamawiający planuje przeprowadzenie kursów w terminie od lutego 2020r. do końca października 2020 r.
Uczestnikami będą osoby ubiegające się o przyznanie z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (V) oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Projekt Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (V) jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, które złożyły w Urzędzie kompletny wniosek, oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym.
Efektem kursu powinno być zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, zasadami rozliczeń obrotu oraz zdobycie umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie podatków obowiązujących w 2020 r.
Zamawiający wymaga, aby kurs obejmował 24 godziny zegarowe zajęć, realizowanych w okresie 3 kolejnych dni roboczych, najwcześniej od godziny 8.00, najpóźniej do godziny 18.00, w wymiarze maksymalnie 8 godzin zegarowych dziennie. Zamawiający oczekuje, aby kurs kończył się egzaminem weryfikującym uzyskane umiejętności/kompetencje.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne, szkolenia miękkie
kody CPV 80532000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się