Zlecenie 7495610 - Przeprowadzenie kursu języka migowego, który zostanie...

   
Analizuj Zamówienie 7495610 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-20
przedmiot zlecenia
Przeprowadzenie kursu języka migowego, który zostanie zrealizowany w ramach projektu pn. Hajnówka dostępna - program dostępno
ści miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa, realizowanego w partnerstwie z: Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Gminą Miejską Hajnówka, Hajnowskim Domem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną im. dr Tadeusza Rakowieckiego, Stowarzyszeniem Kulturalnym Pocztówka.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy językowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się