Zlecenie 7609306 - Przeprowadzenie kursu i egzaminu w Nowym Targu w ramach...

   
Zamówienie 7609306 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-26
przedmiot zlecenia
Przeprowadzenie kursu i egzaminu w Nowym Targu w ramach projektu Strefa aktywizacji zawodowej

Przedmiotem zapytania jest:
• przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych przygotowujących do wykonywania zawodu barman – barista w wymiarze 120 godzin szkoleniowych dla 1 grupy uczestniczek/uczestników projektu;
• ubezpieczenie uczestników/uczestniczek na czas trwania kursu;
• zapewnienie uczestniczkom/uczestnikom materiałów szkoleniowych;
• zapewnienie uczestniczkom/uczestnikom ciepłego posiłku i barku kawowego na czas trwania kursu;
• wydanie zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu;
• przeprowadzenie egzaminu;
• wydanie dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w zawodzie przez uprawnioną do tego instytucję (Stowarzyszenie Polskich Barmanów) dla 1 grupy uczestniczek/uczestników.

Liczebność grupy 9 -12 osób.

Godzina szkoleniowa = 45 minut.

Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy Program zajęć.

Prowadzący zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu barman – barista powinien posiadać zaplecze techniczne do zajęć praktycznych:
• sprzęt baristyczny (kawa i dodatki, profesjonalny ekspres ciśnieniowy, młynek do mielenia, dzbanki, tampery itp.);
• sprzęt barmański (wyposażony w napoje barek, shaker, bar spoon – łyżka barmańska, jiggery – miarki barowe, muddler – moździerz, strainer – sitko barmańskie, otwieracz kapsli, korkociąg dźwigowy, słomki mieszadełka, widelczyki dwuzębne, inne elementy dekoracyjne, szklanki, kieliszki itp.).

Formularz oferty stanowi Załącznik nr 2 dla osób fizycznych do zapytania ofertowego 7/SAZ/2020 wypełniają Wykonawcy realizujący przedmiot zapytania na podstawie umowy zlecenia, której wzór zlecenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji zajęć zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Formularz oferty stanowi Załącznik nr 2 dla firm do zapytania ofertowego 7/SAZ/2020 wypełniają podmioty prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zobowiązane są one do wskazania osób zatrudnionych wyłącznie na podstawie umowy o pracę, które będą realizowały przedmiot zapytania.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zadań objętych przedmiotem zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny przedstawionej w ofercie, jeżeli przewyższy ona kwotę przewidzianą w budżecie wniosku o dofinansowanie. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy zdolnego do zrealizowania szkolenia zawodowego Barman barista, egzaminu oraz wydanie certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w zawodzie przez uprawnioną do tego instytucję.w ramach projektu Strefa aktywizacji zawodowej.
Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia Przedmiotem zapytania jest:
• przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych przygotowujących do wykonywania zawodu barman – barista w wymiarze 120 godzin szkoleniowych dla 1 grupy uczestniczek/uczestników projektu;
• ubezpieczenie uczestników/uczestniczek na czas trwania kursu;
• zapewnienie uczestniczkom/uczestnikom materiałów szkoleniowych;
• zapewnienie uczestniczkom/uczestnikom ciepłego posiłku i barku kawowego na czas trwania kursu;
• wydanie zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu;
• przeprowadzenie egzaminu;
• wydanie dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w zawodzie przez uprawnioną do tego instytucję (Stowarzyszenie Polskich Barmanów) dla 1 grupy uczestniczek/uczestników.
branża Gastronomia, catering
podbranża żywienie zbiorowe
kody CPV 22000000, 30190000, 55520000, 80500000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się