Zlecenie 7337350 - Przeprowadzenie kursów dla wychowawców świetlic...

   
Analizuj Zamówienie 7337350 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-14
przedmiot zlecenia
Przeprowadzenie kursów dla wychowawców świetlic środowiskowych i osób związanych ze świadczeniem usług społecznych w świ
etlicach na terenie miasta Ostrowca Św. na potrzeby projektu Dzieciaki na 5 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na cztery części określone poniżej: 1) Część 1: Kurs zachowania trudne u dzieci i młodzieży 2) Część 2: Kurs integracji sensorycznej 3) Część 3: Kurs kinezjologii edukacyjnej 4) Część 4: Kurs eksperymenty nauka czy magia
branża Edukacja, szkolenia
podbranża edukacja, kursy i szkolenia inne
forma negocjacje
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się