Zlecenie 9997590 - Przeprowadzenie konsultacji specjalistycznej zakończonej...

   
Zamówienie 9997590 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-10-09
przedmiot zlecenia
Przeprowadzenie konsultacji specjalistycznej zakończonej wydawaniem opinii dotyczącej stanu zdrowia w celu oceny stopnia i przewid
ywanego okresu lub trwałości niezdolności do pracy, celowości przekwalifikowania zawodowego, związku niezdolności do pracy z innymi okolicznościami, procentowego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz czasowej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji dla potrzeb świadczenia uzupełniającego, w sprawach o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w gabinecie konsultanta, placówce ZUS lub miejscu pobytu ubezpieczonego.
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10281827 2024-02-29
godz. 23:59
Łódzkie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (DSK) - T1 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W ...
10275295 2024-03-01
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Profilaktyczne badania lekarskie pracowników Zamawiającego 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wykonywania profilaktycznych badań lekarskich (badania wstępne, okresowe, ...
10274284 2024-03-01
godz. 11:00
Mazowieckie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Instytutu Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka
10281917 2024-03-04
godz. 00:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy: • w Oddziale Gastroenterologii Dziecięcej dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń w Wojew...
10278495 2024-03-04
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy, polegających na zapewnieniu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla kandydatów do pracy oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy s...
10235229 2024-03-04
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na potrzeby Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, podział rodzajo...
10282511 2024-03-04
godz. 15:00
Opolskie Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badań i sporządzeniu opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób kierowanych przez Gminną Komisj...
10279657 2024-03-07
godz. 11:30
Mazowieckie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych Pakiet I Świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w dziedzinie: stomatologii ogólnej, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji P...
10271667 2024-03-15
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie usług: badań okulistycznych wykonywanych w ramach profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników Szpitala.
9882557 2024-12-31
godz. 15:00
Podlaskie Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu w: ZPD Białystok z podstacjami, ZPD Bielsk Podlaski z podstacjami, ZPD Hajnówka z podstacjami, ZPD Mońki, ZPD Siem...