Zlecenie 7268878 - Przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla około 24 osób...

   
Analizuj Zamówienie 7268878 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-08
przedmiot zlecenia
Przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla około 24 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej k
olejności wymagają aktywizacji społecznej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (m.in. osoby ubogie, z niepełnosprawnością ,bezrobotne) w wieku 18 lat i więcej , zamieszkałych na obszarze m. Łodzi(woj. łódzkie), wyłącznie osoby niezatrudnione w okresie: styczeń 2020- pażdziernik 2020:
Indywidualne konsultacje z doradztwa zawodowego w celu:
a) Badania predyspozycji do udziału w projekcie (test diagnostyczny, rozmowa z doradcą zawodowym) ocena możliwości udziału w projekcie w tym udział w zaplanowanym obszarze wsparcia) - 1h/osoba
b) opracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju dla każdego Uczestnika projektu ( określenie sytuacji społeczno-zawodowej UP, diagnoza potrzeb i barier w zakresie aktywizacji społecz., określenie predyspozycji zawod., identyfikacja potrzeb szkoleniowych, trudności i barier na rynku pracy. 6h/osoba (2 spotkania po 3h).
c) Przeprowadzenie warsztatów reintegracji zawodowej ; ok. 12 os./grupa x 2 grupy; 40 godzin/grupa średnio 5-6 h/dzień tematyka m.in.: kształtowanie postawy pro aktywnej poprzez aktywne poszukiwanie pracy, tworzenie dokumentacji aplikacyjnej, symulacja rozmów kwalifikacyjnych. . Termin planowany od: marzec 2020
Terminy i ilość osób mogą ulec zmianie i przesunięciu.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się