Zlecenie 7264368 - Przeglądy systemów klimatyzacji i wentylacji mechanicznej...

   
Zamówienie 7264368 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-07
przedmiot zlecenia
Przeglądy systemów klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w obiektach Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku
- Jednost
ce Gdańsk (budynek A i budynek B), ul. Równa 19/21, 80 - 067 Gdańsk,
- Oddziale Gdynia, ul. Opata Hackiego 10A, 81 - 213 Gdynia
- Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy, Autodrom Pomorze w Pszczółkach, ul.
Żuławska 5.
UWAGA; Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapoznał się z przedmiotem zamówienia i stanem technicznym urządzeń przed złożeniem oferty w niniejszym zapytaniu.
1.2. Zamawiający obecnie posiada systemy:
A. KLIMATYZACJI a.a. Jednostka Gdańsk, Budynek A:
holl - jednostki wewnętrzne 4 sztuki, jednostki zewnętrzne 4 sztuki, pozostałe - jednostki wewnętrzne 33 sztuk, jednostki zewnętrzne 14 sztuk, w tym następujące urządzenia posiadające gwarancję producenta:
Tabela 1.
DATA MONTAŻU/
TYP JEDNOSTKI NUMER DATAO MKORNETSA ŻU/
SERYJNY OBOWOIĄKZRYEWS ANIA NR
Lp. ZEWNĘTRZNA WEWNĘTRZNA JESDENRYOJSNTYK I MARKA OBOGWWIAĄRZAYNWCAJIN IA PNORM .
1 GUHD12NK3FO 84402700002644 ZEW.
GKH12K3FI GREE 07.12.2017 28
8441770002074 28
2 GWHD(24)NK3MO 4G82460006663 GREE 14.03.2017 ZEW.
GKH (12)BA 8138960001628 GREE 14.03.2017 9
GKH (12)BA 8138960001589 GREE 14.03.2017 11
GKH (12)BA 8138960001627 GREE 14.03.2017 11A
14.03.2017
3 GWHD(24)NK3MO 4G82460006647 GREE ZEW. 14.03.2017
GKH (12)BA 8138960001632 GREE 103
14.03.2017
GKH (12)BA 8138960001606 GREE 104
GKH (12)BA 8139060001629 GREE 14.03.2017 105
4 GWHD(18)NK3MO 4G822600016689 GREE 14.03.2017 ZEW.
GKH(18)BA 8139060001024 GREE 14.03.2017 106
GKH(12)BA 8138960001635 GREE 14.03.2017 10
5 GWHD(18)NK3MO 4G82260016686 GREE 14.03.2017 ZEW.
GKH(18)BA 8139060001013 GREE 14.03.2017 107
GKH(12)BA 8138960001611 GREE 14.03.2017 107A
a.b. Jednostka Gdańsk, Budynek B:
parter - jednostki wewnętrzne 11 sztuk, jednostki zewnętrzne 11 sztuk,
I piętro - jednostki wewnętrzne 10 sztuk, jednostki zewnętrzne 10 sztuk,
II piętro - jednostki wewnętrzne 10 sztuk, jednostki zewnętrzne 1 sztuka,
III piętro - jednostki wewnętrzne 11 sztuk, jednostki zewnętrzne 1 sztuka,
IV piętro - jednostki wewnętrzne 13 sztuk, jednostki zewnętrzne 1 sztuka,
pomieszczenie centrali telefonicznej
- jednostki wewnętrzne 1 sztuka, jednostki zewnętrzne 1 sztuka
a.c. Oddział Gdynia:
jednostki wewnętrzne 17 sztuk, jednostki zewnętrzne 17 sztuk.
a.d. Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy , Autodrom Pomorze
Jednostki wewnętrzne 7 szt.
Jednostka zewnętrzna 5 szt.
w tym następujące urządzenie posiadające gwarancję producenta:
Tabela 2
DATA
NUMER SERYJNY DMAOTNATAŻU/
Lp. ZEWNĘTRZNA WEWNĘTRZNA JEDNOSTKI MARKA
MDV ZEW
1 MDV M30EW- 21HFN1 2401440091064150160084 06.08.2018
MDV
MSAFBU - 1LHRDN1 2403245070373060820166 06.08.2018
MSAFAU - 09HRDN1
MSAFAU - 09HRDN1 MDV 2403283380173060820081 06.08.2018
MDV
2403283380170060820146 06.08.2018
ZEW
2 MSAFCU - 18HRFN1 2403283380573050810001 MDV 06.08.2018 W
MOB31-18HFN 2401440090664110150041 MDV 06.08.2018
3 NSAFBU-12HRDN1 2403245070373660820008 MDV 06.08.2018 ZEW
MOB31-18HFN 2403245070473020850077 MDV 06.08.2018
4 MSA FDU-24HRFN1 243283470773050806015 MDV 06.08.2018 ZEW
MOCA31-24HF 2403283470873030870012 MDV 06.08.2018
B. WENTYLACJI MECHANICZNEJ
• Jednostka Gdańsk, Budynek A:
centrale wentylacyjne 2 sztuki,
wentylatory dachowe 4 sztuki,
nawietrzaki podokienne 52 sztuki.
• Jednostka Gdańsku, Budynek B:
centrale wentylacyjne 2 sztuki,
wentylatory dachowe 18 sztuk.
• Oddział Gdynia:
centrale wentylacyjne 2 sztuki,
wentylatory dachowe 5 sztuk.
• Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy, Autodrom Pomorze
Centrale wentylacyjne 3 sztuki
Wentylatory dachowe 1 sztuka
1.3. Pierwszy przegląd systemów klimatyzacji i wentylacji mechanicznej będzie obejmować wszystkie urządzenia wymienione powyżej w pkt 1 ppkt. 1.2, i zostanie wykonany kompleksowo w lutym 2020 r oraz będzie obejmować
następujące czynności:
- czyszczenie jednostek wewnętrznych,
- czyszczenie filtrów powietrza jednostek wewnętrznych/wymiana filtrów
powietrza,
- pomiar ciśnienia czynnika chłodzącego z ewentualnym dopełnieniem,
- sprawdzanie i czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika,
- sprawdzanie szczelności układu chłodniczego/uzupełnienie ciśnień układu chłodniczego,
- czyszczenie wymiennika ciepła jednostek zewnętrznych,
- sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie, w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje),
- przegląd instalacji chłodniczej i elektrycznej,
- sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne,
- sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwane temperatury nawiewu),
- sprawdzenie działania urządzeń sterujących,
- sprawdzenie poboru prądu sprężarki,
- sprawdzanie stanu łożysk, naciągów pasków klinowych,
- pomiar parametrów pracy silników elektrycznych.
1.4. Drugi przegląd systemów klimatyzacji i wentylacji mechanicznej będzie obejmować urządzenia będące na gwarancji producenta (tabela 1. i 2, pkt. 1
ppkt 1.2), zostanie wykonany kompleksowo w miesiącu SIERPIEŃ 2020 r. i będzie obejmować następujące czynności:
- czyszczenie jednostki wewnętrznej,
- czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej/wymiana filtrów powietrza,
- pomiar ciśnienia czynnika chłodzącego z ewentualnym dopełnieniem,
- sprawdzanie i czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika,
- sprawdzanie szczelności układu chłodniczego/uzupełnienie ciśnień układu chłodniczego,
- czyszczenie wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej,
- sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje),
- przegląd instalacji chłodniczej i elektrycznej,
- sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne,
- sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwane temperatury nawiewu),
- sprawdzenie działania urządzeń sterujących,
- sprawdzenie poboru prądu sprężarki,
- sprawdzanie stanu łożysk, naciągów pasków klinowych,
- pomiar parametrów pracy silników elektrycznych.
1.5. DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca po dokonaniu każdego z przeglądów sporządził protokół z wykonanych czynności. W ww. protokole Wykonawca zobowiązany będzie umieścić informację o stanie technicznym systemów klimatyzacji i wentylacji (informacje dotyczące sprawności i przydatności systemów do dalszego użytkowania; wskazanie zespołów, podzespołów,
części, które należy wymienić w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania urządzeń).
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był Autoryzowanym Instalatorem klimatyzatorów zamontowanych u Zamawiającego.
c) Wykonawca po dokonaniu przeglądu odnotuje informację o powyższym w Karcie Gwarancyjnej urządzeń będących na gwarancji.
branża Wentylacja i klimatyzacja
podbranża instalacje, urządzenia
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się