Przetarg 9951831 - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy różnych...

   
Analizuj Zamówienie 9951831 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-20
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych do żłobków Gdańskiego Zespołu Żłobków tj. do:a) Żłobka
nr 1 – ul. Malczewskiego 33, 80-107 Gdańsk,b) Żłobka nr 2 - ul. Piastowska 92a, 80-358 Gdańsk,c) Żłobka nr 3 - ul. Chałubińskiego 20, 80-807 Gdańsk,d) Żłobka nr 4 - ul. Startowa 3, 80-461 Gdańsk,e) Żłobka nr 5 - ul. Konopnickiej 14, 80-240 Gdańsk,f) Żłobka nr 7 - ul. Pocztowa 1, 80-827 Gdańsk,g) Żłobka nr 8 - ul. Szeroka 15/17, 80-835 Gdańsk,h) Żłobka nr 9 - ul. Racławicka 8, 80-406 Gdańsk,i) Żłobka nr 10 - ul. Królewskie Wzgórze 2, 80-283 Gdańsk,j) Żłobka nr 11 - ul. Wilanowska 16, 80-809 Gdańsk,k) Żłobka nr 12 - ul. Olsztyńska 12, 80-395 Gdańsk,l) Żłobka nr 13 - ul. Kolorowa 27, 80-180 Gdańsk.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do Oferty – Wykazie asortymentowo-cenowym i Załączniku nr 2 do SWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej także jako „OPZ”), w których określono zakres szczegółowych wymagań dotyczących parametrów jakościowych, okres przydatności do spożycia, wymagania w zakresie opakowań itp.

GZŻ.DRZP.252.1.23.PW
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15321600, 15330000, 15400000, 15500000, 15800000, 15884000, 15981000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10116410 2023-12-08
godz. 12:00
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE zakup z sukcesywną dostawą dla Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie mięsa i tłuszczów zwierzęcych świeżych dokonywany zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego Ilość oraz asortyment artykułów...
10110456 2023-12-08
godz. 15:00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W RZESZOWIE zakup i sukcesywna dostawa artykułów: mleka i przetworów mlecznych tj. mleka, śmietany, masła, jogurtów, sera itp. dla Przedszkola Publicznego Nr 3 w Rzeszowie
10120111 2023-12-11
godz. 09:00
ŻŁOBEK PUBLICZNY W MIĘKINI Dostawa artykułów sypkich do Żłobka Publicznego w Miękini
10072621 2023-12-11
godz. 09:00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU Sprzedaż wraz z dostawą mięsa i wędlin
10117450 2023-12-11
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKO CIECHOCINEK S.A. Dostawa pieczywa i ciast dla potrzeb Uzdrowiska Ciechocinek S. A. w 2 zadaniach Część 1: Dostawa pieczywa Część 2: Dostawa ciast KP 51/11/2023
10119550 2023-12-12
godz. 11:00
DOM DZIECKA W TURAWIE ZAKUP I DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO DOMU DZIECKA W TURAWIE
10116274 2023-12-12
godz. 15:00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W RZESZOWIE Sukcesywna (codzienna) dostawa mięsa i wędlin do Przedszkola
10069216 2023-12-14
godz. 11:00
ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PŁOŃSKU Dostawa artykułów spożywczych do jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Płońsk w 2024 roku Opis: Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa artykułów żywnościowych w 2024 roku, na potrzeby ...
10108059 2023-12-15
godz. 14:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 29 W BYDGOSZCZY Dostawa: WARZYWA I OWOCE
10099451 2023-12-28
godz. 11:00
INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY PAWŁOWICE Drożdże paszowe Numer referencyjny: 282/2023 Drożdże paszowe. Produkt ten będzie użyty do produkcji pasz dla zwierząt. Stawka VAT zgodnie z kategorią pożywienia dla zwierząt, która jest zakl...