Przetarg 9951821 - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięs i...

   
Analizuj Zamówienie 9951821 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-20
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięs i wędlin do żłobków Gdańskiego Zespołu Żłobków tj. do:a) Żłobka nr 1 – ul. Malcz
ewskiego 33, 80-107 Gdańsk,b) Żłobka nr 2 - ul. Piastowska 92a, 80-358 Gdańsk,c) Żłobka nr 3 - ul. Chałubińskiego 20, 80-807 Gdańsk,d) Żłobka nr 4 - ul. Startowa 3, 80-461 Gdańsk,e) Żłobka nr 5 - ul. Konopnickiej 14, 80-240 Gdańsk,f) Żłobka nr 7 - ul. Pocztowa 1, 80-827 Gdańsk,g) Żłobka nr 8 - ul. Szeroka 15/17, 80-835 Gdańsk,h) Żłobka nr 9 - ul. Racławicka 8, 80-406 Gdańsk,i) Żłobka nr 10 - ul. Królewskie Wzgórze 2, 80-283 Gdańsk,j) Żłobka nr 11 - ul. Wilanowska 16, 80-809 Gdańsk,k) Żłobka nr 12 - ul. Olsztyńska 12, 80-395 Gdańsk,l) Żłobka nr 13 - ul. Kolorowa 27, 80-180 Gdańsk.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do Oferty – Wykazie asortymentowo-cenowym i Załączniku nr 2 do SWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej także jako „OPZ”), w których określono zakres szczegółowych wymagań dotyczących parametrów jakościowych, okres przydatności do spożycia, wymagania w zakresie opakowań itp.

GZŻ.DRZP.252.3.23.PW
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15110000, 15131130
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10615745 2024-06-20
godz. 11:00
Śląskie na Zakup żywności dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lelowie -dostawę mleka, nabiału oraz produktów mleczarskich
10620364 2024-06-21
godz. 09:00
Świętokrzyskie „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej w roku szkolnym 2024/2025” Część 1: Przedmiotem zamów...
10596994 2024-06-24
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawy wędlin wieprzowych Przedmiot zamówienia są dostawy wędlin do Zakładu Karnego w Inowrocławiu, w ilościach zgodnych z poniższym zestawieniem, z zastrzeżeniem, iż podane ilo...
10618693 2024-06-26
godz. 11:00
Podlaskie Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 25, 15-873 Białystok Część...
10632872 2024-06-27
godz. 10:00
Małopolskie dostawa pieczywa oraz świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla SP ZOZ w Brzesku
10629797 2024-06-27
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grębocinie. Część 1: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Pod...
10631097 2024-06-28
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawy pieczywa i ciasta dla Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej oraz Oddziału Zamiejscowego w Zwartowie Część 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na część 1: ...
10627791 2024-06-28
godz. 12:00
Mazowieckie Sukcesywna dostawa napojów bezalkoholowych wraz z transportem i rozładunkiem do AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Rogowo, nr postepowania RWT/ORGW/ZA/REG-272/72/2024 -
10597597 2024-07-11
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa mięsa i wędlin do Zakładu Karnego w Tarnowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Tarnowie-Mościach - II półrocze 2024 Dostawa mięsa i wędlin w czterch grupach: miso drobiowe, mi...
10600730 2024-07-12
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 50A i Wiczlińskiej 93. Postępowani...