Przetarg 8202092 - Przedmiotem zamówienia są: Roboty remontowe...

   
Analizuj Zamówienie 8202092 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-06-15
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia są: Roboty remontowe ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne w budynku nr 24 w kompleksie wojskowym m.
Chojnice.
Roboty remontowe i renowacyjne;– Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części.
Powody nie podzielenia zamówienia na części: zamierzenie jest niepodzielne z uwagi na technologiczne następstwo i powiązanie robót.

Szczegółowy zakres prac do wykonania określa przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zamieszczone w plikach, które stanowią załącznik do SWZ:
- załącznik nr 4 - przedmiar robót;
- załącznik nr 5 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Materiały, które będą użyte do wykonania robót, muszą spełniać wymagania Zamawiającego określone w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

33/INFR/6WOG/2021
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Ciepłownictwo i gaz, Energoelektryczna, Wodno - kanalizacyjna
podbranża malowanie, remont, wykończenie, instalacje grzewcze, instalacje wewnętrzne, instalacje wewnętrzne
kody CPV 45310000, 45330000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się