Przetarg 8165595 - Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na...

   
Analizuj Zamówienie 8165595 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-27
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu grobowców na cmentarzach komunalnych miasta Poznania (cment
arz nr 1 – Miłostowo i nr 2 – Junikowo).

Zamówienie obejmuje:
1) wykonanie 30 szt. grobowców na cmentarzu Miłostowo w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, objętych załączonym projektem technicznym wraz z wykończeniem nawierzchni pomiędzy niszami grobowymi kostką betonową oraz wykonaniem alei bocznej projektowanej wzdłuż całego rzędu 10 na kwaterze 2, z wcześniejszym przygotowaniem terenu pod realizowane prace – prace należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, normami i zasadami BHP oraz przy zastosowaniu właściwej technologii robót,
2) wykonanie 30 szt. grobowców na cmentarzu Junikowo w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, objętych załączonym projektem technicznym wraz z wykończeniem nawierzchni pomiędzy niszami grobowymi kostką betonową oraz wykonaniem alei bocznej projektowanej pomiędzy rzędami 10 i 9 oraz 8 i 7 do wysokości nowopowstałych nisz grobowych, z wcześniejszym przygotowaniem terenu pod realizowane prace – prace należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, normami i zasadami BHP oraz przy zastosowaniu właściwej technologii robót,
3) wykonanie 15 szt. grobowców na cmentarzu Junikowo w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, bez wykończenia nawierzchni wokół nisz grobowych, przy uwzględnieniu pozostałych wytycznych opisanych w ppkt 2),
4) wykonanie 15 szt. grobowców na cmentarzu Miłostowo w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, bez wykończenia nawierzchni wokół nisz grobowych, przy uwzględnieniu pozostałych wytycznych opisanych w ppkt 1),
5) zagospodarowanie odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

UK.D.340-5/21
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty inne
kody CPV 44114200, 45215400, 45262510, 45320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się