Zlecenie 6961732 - Przedmiotem zamówienia są prace optymalizacyjne silników...

   
Analizuj Zamówienie 6961732 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-08-14
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia są prace optymalizacyjne silników do gazowego agregatu trójgeneracyjnego Cel zamówienia Postępowanie
prowadzone jest w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia pod nazwą „Prace optymalizacyjne silników do gazowego agregatu trójgeneracyjnego” w ramach projektu pt. „Opracowanie zintegrowanego systemu umożliwiającego precyzyjną kontrolę mikroklimatu w dużych obiektach użytkowych w celu spełnienia wymagań dotyczących budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię (nZEB)” (dalej także: „Projekt”), ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac BR przez przedsiębiorstwa, Działanie: Projekty BR przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są prace optymalizacyjne silników do gazowego agregatu trójgeneracyjnego obejmujące:
1) opracowanie na podstawie badań stanowiskowych dedykowanego sterownika silnika;
2) opracowanie dedykowanego układu oczyszczania spalin w oparciu o reaktor katalityczny;
3) opracowanie oprogramowania oraz parametrów pracy silnika wg wytycznych Wnioskodawcy;
4) prace regulacyjne wykonywane na hamowni silnikowej;
5) prace regulacyjne wykonywane na agregacie trójgeneracyjnym;
6) określenie i analiza pomiarów:
 parametrów energetycznych silnika (zużycie paliwa, sprawność ogólna silnika),
 parametrów pracy silnika (moment obrotowy, moc, temperatura spalin przed reaktorem katalitycznym, temperatura spalin za reaktorem katalitycznym, temperatura powietrza zasysanego),
 składu spalin przed reaktorem katalitycznym (HC, CO, CO2, O2, NOX);
 składu spalin za reaktorem katalitycznym (HC, CO, CO2, O2, NOX).
Testy powinny być przeprowadzone z wykorzystaniem 1 sztuki silnika o mocy 20 kW (- 2kW) przy 1500 obr/min, o konstrukcji dostosowanej do pracy ciągłej (próbka badawcza).
Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania jednej próbki badawczej. Po przeprowadzeniu badań wykonawca wyda Zamawiającemu próbkę badawczą na zasadzie EXW Incoterms 2010. Prawo własności próbki badawczej przechodzi na Zamawiającego z chwilą jej wydania.
Informacje dodatkowe:
Miejsce, w którym zamówienie ma być realizowane: siedziba wykonawcy lub inne miejsce przez niego wskazane.
Zamawiający wskazuje, że celem całego Projektu jest opracowanie innowacyjnego w skali świata systemu kontroli mikroklimatu wnętrz, umożliwiającego dużym obiektom użytkowym (np. hotele, szpitale, obiekty sportowe, w szczególności baseny) spełnienie wymagań definicji budynków
o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię (tzw. nZEB - Nearly Zero-Energy Buildings)
w zakresie ciepła użytkowego, wentylacji i klimatyzacji.
Przedmiotem Projektu są prace BR, których realizacja umożliwi wdrożenie i rozpoczęcie sprzedaży konkurencyjnego i zaawansowanego technologicznie systemu kontroli mikroklimatu, w skład którego oprócz standardowych urządzeń, wejdzie między innymi innowacyjne, opracowane w ramach badań rozwiązanie w postaci gazowego agregatu trójgeneracyjnego - innowacyjnej, gazowej pompy ciepła. Zgodnie z założonymi rezultatami Projektu zastosowanie GAT ma pozwolić na optymalne wykorzystanie energii chemicznej paliwa oraz odzysk energii z procesów termodynamicznych.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się