Przetarg 8223427 - Przedmiotem zamówienia jest:wykonanie robót budowlanych...

   
Analizuj Zamówienie 8223427 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-06-24
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest:wykonanie robót budowlanych przebudowy muszli koncertowej w Rowach na terenie Gminy Ustka w ramach d
ziałania pn. 4.2 „ Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych na dz. nr 23/2 obr. 0020 Rowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa oraz pomocniczo przedmiar robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona dokumentacja projektowa oraz pomocniczo przedmiar robót, które jako załączniki stanowią integralną część zadania.

PZP.271.15.2021.MA


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00092641/01 z dnia: 2021-06-24

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.15. Nazwa projektu lub programu
Przed zmianą:
Przebudowy muszli koncertowej w Rowach na terenie Gminy Ustka w ramach działania pn. 4.2 „ Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
Po zmianie:
Przebudowa muszli koncertowej w Rowach na terenie Gminy Ustka w ramach działania pn. 4.2 „ Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń, konstrukcje inne
kody CPV 45453000, 45453100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się