Przetarg 8674178 - Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie...

   
Analizuj Zamówienie 8674178 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-01-26
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa z
rozbudową dróg gminnych we wsi Tarnowo oraz przebudowa drogi gminnej Rydzewo–Drogoszewo”, które obejmuje „Przebudowę z rozbudową dróg gminnych we wsi Tarnowo”- poprzez budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0m dla obciążenia ruchem KR2, oraz „Przebudowę drogi gminnej Rydzewo – Drogoszewo” - poprzez budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 m dla obciążenia ruchem KR2.Ogólna charakterystyka zamówienia: Zadanie I Przebudowa z rozbudową dróg gminnych we wsi Tarnowo: - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z rozbudową drogi poprzedzonej badaniami geotechnicznymi,- opracowanie materiałów do wystąpienia o zwolnienie z obowiązku projektowania i budowy kanału technologicznego,- w przypadku braku zgody Ministra Cyfryzacji – zaprojektowanie i wykonanie kanału technologicznego,- wykonanie stosownych opracowań w celu uzyskania uzgodnień, niezbędnych ostatecznych decyzji itp.- sporządzenie projektów podziału działek, których części będą niezbędne do przejęcia pod pas drogowy,- przebudowa sieci oświetlenia drogowego,- przebudowa sieci wodociągowej,- ewentualna przebudowa sieci telekomunikacyjnej,- zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych rurami osłonowymi,- budowa rowów odkrytych i krytych,- korytowanie pod jezdnię i zjazdy na posesje,- wykonanie konstrukcji jezdni,- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,- regulacja wysokościowa urządzeń – zasuw wodociągowych itp.,- wykonanie zjazdów na posesje i pola o nawierzchni bitumicznej,- wykonanie poboczy z pospółki,- oznakowanie drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.Zadanie II Przebudowa drogi gminnej Rydzewo – Drogoszewo:- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi poprzedzonej badaniami geotechnicznymi – materiałów do zgłoszenia robót,- opracowanie materiałów do wystąpienia o zwolnienie z obowiązku projektowania i budowy kanału technologicznego, w przypadku braku zgody Ministra Cyfryzacji – zaprojektowanie i wykonanie kanału technologicznego,- wykonanie stosownych opracowań w celu uzyskania uzgodnień, decyzji itp.- przebudowa i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w granicach terenu zabudowanego,- ewentualna przebudowa sieci telekomunikacyjnej,- zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych rurami osłonowymi,- korytowanie pod jezdnię, chodniki i zjazdy na posesje,- budowa przepustów pod zjazdami,- przebudowa istniejącego przepustu pod koroną drogi,- wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej,- ustawienie krawężników,- regulacja wysokościowa urządzeń – zasuw wodociągowych itp.,- wykonanie w granicach terenu zabudowanego jednostronnego chodnika z kostki betonowej,- wykonanie zjazdów na posesje z kostki betonowej – na długości chodnika,- wykonanie zjazdów na pola o nawierzchni bitumicznej,- wykonanie poboczy z pospółki,- budowa rowów przydrożnych,- oznakowanie drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

IGN.271.1.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00049597/01 z dnia: 2022-02-08
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.1.2. Numer referencyjny Przed zmianą:
IGN.271.1.2022
Po zmianie:
IGN.271.3.2022
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-10 10:00
Po zmianie:
2022-02-11 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-10 11:00
Po zmianie:
2022-02-11 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-03-11
Po zmianie:
2022-03-12
branża Drogownictwo, Energoelektryczna, Wodno - kanalizacyjna, Telekomunikacja, Telefony
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, organizacja ruchu drogowego, sieci zewnętrzne, sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne, sieci zewnętrzne
kody CPV 45231300, 45232210, 45232300, 45233120, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , organizacja ruchu drogowego , sieci zewnętrzne , sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne , sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8915304 2022-06-03
godz. 09:00
URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ Budowa centrum rozrywki przy ulicy Królowej Jadwigi w Zamościu - Budżet Obywatelski 2022 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie centrum rozrywki przy ulicy Królowej Jadwigi w Zamościu - B...
8909256 2022-06-03
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE Wykonanie remontu dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Część 1: 1. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice a) wykonanie ...
8915583 2022-06-03
godz. 13:00
URZĄD MIASTA I GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE Przebudowa ulicy Wałowej w Kędzierzynie-Koźlu 1. Zakres zamówienia dotyczy robót budowlanych realizowanych w oparciu o Decyzję ZRID Nr 1/2022 znak BA.6744.10.2021 z dnia 1.04.2022r. Starost...
8914189 2022-06-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY PRZYKONA 1. Przedmiotem powyższego zamówienia jest realizacja zadania pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Bądków Drugi„ polegającego na rozbudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na odcinku - 8...
8884170 2022-06-06
godz. 10:00
TELEWIZJA POLSKA S.A. Wykonanie robót budowlanych w zakresie wewnętrznych linii zasilających SN 15 kV od rozdzielni do budynku znajdującego się w Zakładzie Głównym TVP S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie ...
8909825 2022-06-07
godz. 09:00
URZĄD GMINY WILAMOWICE Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic – przebudowa Rynku w Wilamowicach. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa terenu Rynku w Wilamowic...
8909349 2022-06-08
godz. 09:00
ENEA OPERATOR SP. Z O.O. Modernizacja R 110 kV GPZ Wągrowiec
8913542 2022-06-21
godz. 10:50
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK23 na odcinku skrzyżowanie Gryżyno – Ściechów Numer referencyjny: O.Sz.D-3.2421.14.2022 Rozbudowa skrzyżowania poprzez wyodrębnienie pasa dla poja...
7658698 2022-09-09
godz. 11:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LUBARTOWIE Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa. Numer referencyjny: ZDP.B.370.6.2020 Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa. Remont drogi polega na ...
6713032 2025-02-28
godz. 01:00
ENEA OPERATOR SP. Z O.O. W POZNANIU Wdrożenie w ENEA Operator Sp. z o.o. Regulaminu prowadzenia Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych