Przetarg 8533877 - Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdu przystosowanego...

   
Analizuj Zamówienie 8533877 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-17
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu S
amopomocy w Międzylesiu.Pojazd fabrycznie nowy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych 9-cio osobowy, powinien spełniać wymagania obowiązujących na terenie Polski i dotyczących dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego aktów prawnych oraz być wykonany zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich wyposażenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 1886 z pózn. zm.) i posiadać polskie świadectwo homologacji. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do:− Dostarczenia opisu technicznego pojazdu (w języku polskim), − Dostarczenia instrukcji obsługi pojazdu w języku polskim− Dostarczenia wszystkich dokumentów wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi do dopuszczenia pojazdu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i do ruchu po drogach publicznych, w tym niezbędnych do rejestracji pojazdu;− Gwarancję jakości producenta pojazdu potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi.− Gwarancję jakości wykonawcy na okres zgodny z treścią oferty oraz § 7 umowy, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi. Samochód stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia nie stanowił ekspozycji. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ oraz Projekt umowy Załącznik nr 2 do SWZ.

FZ.271.13.2021
branża Motoryzacja
podbranża samochody specjalistyczne
kody CPV 34100000, 34115200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: samochody specjalistyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8548885 2021-12-03
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY CIESZANÓW Dostawa fabrycznie nowego samochodu, 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie n...
8559689 2021-12-06
godz. 09:00
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MARKACH Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki lekkiego samochodu rozpoznawczo -...
8547669 2021-12-07
godz. 10:00
GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego pojazdu Mercedes-Benz UNIMOG U423 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego pojazdu Me...
8567722 2021-12-07
godz. 11:00
FUNDACJA WODNA SŁUŻBA RATOWNICZA Przedmiotem zamówienie jest dostawa nowego samochodu operacyjnego do ratownictwa wodnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. WSR-093/6/21
8564186 2021-12-08
godz. 11:30
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY MSZCZONÓW W MSZCZONOWIE Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu asenizacyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ. 3/OOM/2021
8503147 2021-12-09
godz. 10:00
KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Dostawa sprzętu transportowego i specjalistycznego do działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym powodzi i podtopień Numer referencyjny: BF-IV-2370/1...
8567915 2021-12-09
godz. 10:30
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W KOSZALINIE „Najem pojazdu z silnikiem zasilanym CNG, do wywozu odpadów zbieranych selektywnie, na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 16 m3 ”. Jednostka transportowa z silniki...
8573849 2021-12-10
godz. 08:30
WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR J. BEDNARZA W ŚWIECIU Dostawa Karetki transportowej-. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa karetki transportowej (Ambulans typ A2 lub typu B) zgodnie z wykazem parametrów technicznych przedmiotu opisa...
8572415 2021-12-10
godz. 11:00
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KIELCACH Zakup używanego pojazdu elektrycznego o dcm. do 2,5 ton 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego pojazdu elektrycznego. Przedmiot zamówienia został określony szczegółowo w załączniku ...
8528625 2021-12-20
godz. 11:00
MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE SP. Z O.O. „Dostawa używanego samochodu bezpylnego jednokomorowego”