Zlecenie 7607847 - Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż...

   
Zamówienie 7607847 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-24
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż zestawu filtracji do wody oraz oziębiacza z agregatem wody lodowej. Dokład
ne parametry techniczne i funkcjonalności urządzeń zostały przedstawione w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż zestawu filtracji do wody oraz oziębiacza z agregatem wody lodowej w ramach realizacji projektu pn. Wdrożenie wyników prac BR przez spółkę JOGURTY MAGDA w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu „BIO VEGURT” w ramach działania 3.4 Rozwój i konkurencyjność Małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. Wdrożenia wyników prac BR, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż zestawu filtracji do wody oraz oziębiacza z agregatem wody lodowej.

PARAMETRY TECHNICZNE I ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU FILTRACJI DO WODY:
1. Przemysłowy zestaw filtracyjny
- wydajność regulowana: 5-15 m3/h
2. Pompa przerzutowa hydroforowa z sitem
- moc 3kW, napięcie 400 V
3. Aktywator wody wstępnej
- min. przepływ: 5m3/h, ciśnienie 4-6 bar
4. Przemysłowa stacja UV
- przepływ: 5-18 m3/h, temp. pracy: 0,5-50C
5. Pompa podająca przemysłowa hydroforowa
- moc: 3kW, napięcie: 400 V
6. Aktywator wody właściwy
- min. przepływ 5m3/h, ciśnienie 4-6 bar

OZIĘBIACZ Z AGREGATEM WODY LODOWEJ - PARAMETRY TECHNICZNE:
- wydajność na poziomie 4,5m3/h
- temperatura wejścia jogurtu 40°C
- temperatura wyjścia jogurtu po schłodzeniu 15°C

Dokładne parametry techniczne i funkcjonalności urządzeń zostały przedstawione w dokumencie Specyfikacja techniczna, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia będzie zgodny z warunkami zapytania ofertowego, jeśli będzie spełniał warunki
przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia oraz w specyfikacji technicznej w sposób zgodny,
lepszy lub równoważny (zakres równoważności dotyczy modelu lub parametrów poszczególnych
elementów – Dostawca potwierdza spełnienie zakresu równoważności poprzez uzasadnienie, że
przedstawione przez niego urządzenia pozwolą na optymalne funkcjonowanie urządzeń, a zatem na poprawną realizację projektu). Przedmiot zamówienia nie może mieć parametrów gorszych niż przedstawione w specyfikacji powyżej.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny przemysłowe
kody CPV 42000000, 42500000, 42912300
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się