Zlecenie 9958517 - Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie podwórka przy...

   
Zamówienie 9958517 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-09-22
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie podwórka przy ul. Kopernika 13 w Wejherowie w ramach zadania „Rewitalizacja Śródmieśc
ia Wejherowa”. Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w mieście Wejherowo na działkach ewidencyjnych o numerach 100/6 oraz 100/8 obręb 0016. Przedmiotowe działki mieszczą się za budynkiem zlokalizowanym przy ul. Kopernika 13 w Wejherowie. Obszar znajduje się w zakresie projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”. Obszar przeznaczony pod realizację inwestycji to niezagospodarowany teren porośnięty skupiskami bylicy zwyczajnej. Planowana inwestycja nie znajduje się w granicach objętych ochroną zabytków. Teren nie jest objęty żadną z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na przedmiotowym terenie nie znajdują się pomniki przyrody. Planowana inwestycja zakłada zagospodarowanie zielenią obszaru terenu wokół budynku przy ul. Kopernika 13 w Wejherowie w roślinność dopasowaną do wymogów środowiska miejskiego m.in. drzewa, krzewy oraz trawy ozdobne wraz z

Powstaje w kontekście projektu
RPPM.08.01.01-22-0011/17 - Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
kody CPV 45000000, 45111200, 77211600, 77310000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10062038 2023-12-04
godz. 09:00
GMINA MIASTO OLEŚNICA USŁUGI SADZENIA ROŚLIN ORAZ UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH - KONSERWACJA ZIELENI, UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIASTA OLEŚNICY W ROKU 2024 214/2023
10066063 2023-12-04
godz. 09:00
URZĄD MIASTA OLEŚNICA Konserwacja zieleni, utrzymanie czystości oraz porządku na terenie Gminy Miasta Oleśnicy w roku 2024 usługi
10112620 2023-12-04
godz. 10:00
POLKOWICKI ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż drewna Sprzedaż "drewna na pniu", wyznaczonych drzew gatunku klon srebrzysty i olsza szara, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej
10115835 2023-12-04
godz. 10:00
URZĄD GMINY TRZCIANKA Sprzedaż 6 sztuk drzew na pniu znajdujących się na terenie działki o numerze ewidencyjnym 174, w obrębie miejscowości Nowa Wieś, gmina Trzcianka.
10101750 2023-12-05
godz. 11:00
AQUAPARK POLKOWICE REGIONALNE CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE S.A. Kompleksowa usługa utrzymania czystości w obiekcie oraz usługa utrzymania zieleni i odśnieżania dróg, parkingów, chodników, ciągów komunikacyjnych na terenach przyległych do obiektu. Przedm...
10115175 2023-12-08
godz. 09:00
CENTRUM USŁUG TURYSTYCZNYCH I KOMUNALNYCH W CIĘŻKOWICACH UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ NA TERENIE GMINY CIĘŻKOWICE W ROKU 2024 Część 1: CZĘŚĆ I – „UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE PARKU ZDROJOWEGO W CIĘŻKO...
10113409 2023-12-08
godz. 15:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WSPÓLNY DOM W SZCZECINIE Wykonanie cięć sanitarnych i formujących 26 szt. drzew rosnących przy ulicach: ul. Lompy, ul. Cedyńskiej i ul. Czcibora na terenie Osiedla Książąt Pomorskich.
10059429 2023-12-13
godz. 10:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU Usługi sprzątania budynków - Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w czystości obiektów Oddziału ZUS w Wałbrzychu Opis: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sprzątania i pi...
10127601 2023-12-14
godz. 10:00
URZĄD MIASTA HAJNÓWKA Zagospodarowanie terenu wokół figur zwierząt z serii książek i komiksów o Żubrze Pompiku w miejscowości Hajnówka w ramach zadania pn.: „Strefa Żubra Pompika w Hajnówce – etap II” Przedmiote...
10121518 2023-12-15
godz. 09:00
KLUB SPORTOWY SKARPA BYTOM 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Zielony kwartał KWK Rozbark – zagospodarowanie terenów poprzemysłowych poprzez utworzenie mieszkań wspomaganych”, którego elementami są ...