Zlecenie 7162144 - Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie eksperta ds....

   
Zamówienie 7162144 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-15
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie eksperta ds. jakości danych w projekcie badawczo-rozwojowym. Cel zamówienia Celem za
mówienia jest zakup usług badawczych. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie jednej osoby w formie umowy zlecenia na stanowisku eksperta ds. jakości danych w projekcie badawczo-rozwojowym.

Celem projektu BR, w ramach którego planowane jest zatrudnienie eksperta będące przedmiotem niniejszego postępowania, jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania Data Quality wykorzystującego elementy Machine Learning w obszarze danych osobowych.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
‒ uczestnictwo w projekcie stworzenia narzędzia do poprawy jakości danych klientów wykorzystującego Machine Learning oraz technologie Big Data
‒ definiowanie wymagań związanych z działaniem metod normalizacyjnych
‒ definiowanie wymagań związanych z działaniem metod deduplikacyjnych (tworzenie złotego rekordu)
‒ analiza i wybór metod klasycznych służących do rozwiązywania problemów jakości danych
‒ weryfikacja poprawności działania algorytmów Data Quality oraz weryfikacja zgodności wyników końcowych działań algorytmów z założonymi tezami

Wymiar zaangażowania: min. 450 roboczodni po 8 roboczogodzin dziennie w przewidywanym okresie: kwiecień 2020 – czerwiec 2022.
Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73000000-2 Usługi Badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się