Przetarg 9942930 - Przedmiotem zamówienia jest wymiana nieekologicznego...

   
Analizuj Zamówienie 9942930 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-15
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest wymiana nieekologicznego źródła ciepła (istniejący kocioł na paliwo stałe),obsługującego budynek Urzęd
u Gminy Gilowice, na niskoemisyjne źródła ciepła, w postaci dwóch pomp ciepła powietrze – woda, o mocy do 50 kW – każda z pomp (suma do 100 kW).Nazwa zadania:Wymiana nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne w budynku Urzędu Gminy Gilowice,Planowana do zabudowy pompa nie może mieć mniej mocy niż 48 kW - zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.2. Szczegółowy zakres prac określa: 1) Dokumentacja projektowa2) Przedmiar robótDokładny zakres zadania oraz inne informacje niezbędne do wyceny przedstawia dokumentacja projektowa, dlatego Zamawiający zaleca przy dokonaniu wyceny oferty dokładną weryfikację tych dokumentów. Przedmiary stanowią funkcję pomocniczą.

ZP.271.11.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00405900/01 z dnia: 2023-09-20
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-26 10:00
Po zmianie:
2023-09-27 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-26 11:00
Po zmianie:
2023-09-27 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-25
Po zmianie:
2023-10-26
branża Ciepłownictwo i gaz, Energia odnawialna (OZE)
podbranża instalacje grzewcze, kotłownie, pompy ciepła
kody CPV 45310000, 45331000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: instalacje grzewcze , kotłownie , pompy ciepła

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10664187 2024-07-15
godz. 12:00
Śląskie Wymiana ciepłomierzy z nakładkami radiowymi w lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 1. Przedmi...
10681196 2024-07-17
godz. 10:00
Mazowieckie ZAK/2024/000834 - Umowa ramowa - przegląd i serwis kotłowni Animex Kutno K1 -
10665042 2024-07-18
godz. 15:00
Podlaskie Modernizacja i remont instalacji wody oraz instalacji grzewczej budynku Instalację po zamontowaniu należy wyregulować hydraulicznie poprzez dokonanie odpowiednich nastaw zaworów 4. Warun...
10661173 2024-07-19
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane przy dworze w Sielcu – etap II Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na wymianie instalacji wewnętrznych tj. elektrycznej, sanitarnej oraz robót z tym zwi...
10668434 2024-07-22
godz. 12:00
Dolnośląskie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Dworcowej 4 w Malczycach. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę kotłowni (zmiana źródła ciepła z kotłowni na paliwo sta...
10678582 2024-07-26
godz. 08:30
Śląskie Remont sanitariatów w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jerzego Waszyngtona 5 w Częstochowie – kondygnacja III piętra-II postępowanie Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów w...
10680787 2024-07-29
godz. 10:00
Podkarpackie Zeroemisyjne źródło ogrzewania w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej -modernizacja kotłowni etap II 1. Przedmiot zamówienia: obejmuje wykonanie w systemie “zaprojektuj i wybuduj” dok...
10681490 2024-07-29
godz. 10:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku strażnicy OSP w Młynisku”1. Zakres zamówienia obejmuje, w szczególności wykonanie:a) robót ogólnobudowlanych...
10686491 2024-08-16
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie pompy ciepła o parametrach przewidzianych w zapytaniu ofertowym pompa ciepła z dn. 15.07.2024 r. 2. Wspólny słownik zamówień (CPV) 42511110-5 Po...
10667808 2024-08-19
godz. 10:00
Lubelskie Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rokitno”. Na planowaną inwestycję Zamawiający ...