Przetarg 9948896 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie...

   
Analizuj Zamówienie 9948896 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-19
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą „Budowa Centrum Turystyki Rowerowej” obej
mujące wykonanie prac projektowych oraz realizację robót budowlanych polegających na budowie/montażu/utworzeniu:- Budynku centrum rowerowego (mieszącego wypożyczalnie sprzętu rowerowego, sklepik oraz zaplecze sanitarne) wraz z częściowym wyposażeniem wypożyczalni w tym zakup 20 rowerów MTB, 30 rowerów elektrycznych MTB,- asfaltowej ścieżki obwodowej o długości 291m; ścieżka ma służyć dla dzieci i początkujących rowerzystów oraz osób niepełnosprawnych (wózki, riksze itp.)- ścieżki pieszej o nawierzchni drewnianej długości 83m,- towarzyszących placów o nawierzchni mineralnej o łącznej powierzchni: 899m2,- edukacyjnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży o powierzchni 1719m2- parkingu dla 30 samochodów osobowych z wyposażeniem w min. dwa stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych, przebudową i budową fragmentu drogi publicznej oraz zakupem pojazdów:o Cyklobusu spalinowego 30/32-miejscowego wraz z przyczepą na ok. 30 rowerów – 1szt.o Quada wraz z przyczepą ratowniczą – 2 szt.- niezbędnych sieci, przyłączy i instalacji z uwzględnieniem technologii co najmniej energooszczędnej,- oraz projektu identyfikacji wizualnej.Celem inwestycji jest stworzenie przestrzeni rekreacyjno-turystycznej poprzez realizację obwodowej ścieżki przystosowanej do ruchu z wykorzystaniem sprzętu (rowerów, rolek, riksz itp.) wraz z atrakcjami: budynkiem wejściowym mieszczącym centrum rowerowe z wypożyczalnią sprzętu, sklepikiem i zapleczem sanitarnym oraz zagospodarowaniem terenu w formie parku przygód oraz historycznym sadem czereśniowym. Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawców do należytego wykonania projektu i realizacji robót budowlanych. Oferta Wykonawców powinna obejmować całość robót budowlanych, dostaw i usług potrzebnych do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do momentu przekazania całości Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z niniejszym Programem i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca, w swoim zakresie, powinien ująć także prace jak i elementy koncepcji zagospodarowania, które nie zostały wyszczególnione, ale są ważne lub niezbędne dla poprawnego funkcjonowania terenu, jak również dla uzyskania gwarancji. Na Wykonawcy spoczywa pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia.

RI.271.8.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00403688/01 z dnia: 2023-09-19
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-03 10:00
Po zmianie:
2023-10-05 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-03 10:30
Po zmianie:
2023-10-05 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-01
Po zmianie:
2023-11-03


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00423339/01 z dnia: 2023-10-02
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-05 10:00
Po zmianie:
2023-10-10 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-05 10:30
Po zmianie:
2023-10-10 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-03
Po zmianie:
2023-11-08
branża Budowlana - obiekty, Projektowanie
podbranża obiekty użyteczności publicznej, projekt budowlany, projekt drogowy, projekt terenu zielonego
kody CPV 34113000, 34121200, 34422000, 34431000, 45111200, 45210000, 45212120, 45231300, 45231400, 45233200, 45262000, 45310000, 45330000, 45400000, 71220000, 72000000, 77211400, 77211500, 77310000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , projekt budowlany , projekt drogowy , projekt terenu zielonego

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10123666 2023-12-11
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY TCZEW Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Aktywny Tczew - przebudowa i modernizacja obiektu sportowo-basenowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie Przedmiot zamówienia obejmuje:...
10069423 2023-12-11
godz. 10:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B Kamionka - Bobrowa - Tatarowce (Gm. Zabłudów)
10084881 2023-12-11
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektu budowlanego(...) kompleksowego remontu i przebudowy budynku przy ulicy Solec 103 w W-wie (...) Dokumentacja projektowo–ko...
10102478 2023-12-12
godz. 09:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH Opracowanie dokumentacji projektowej dla zad. pn. „Rozbudowa budynku ZST-I w Busku -Zdroju o salę gimnastyczną, budowa budynku gospodarczego, modernizacja utwardzonych placów oraz wymiana og...
10052269 2023-12-12
godz. 10:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIU Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na DK72 w województwie wielkopolskim Zaprojektowanie i budowa Doświetlenia przejścia dla pieszych w 24 lokalizacjach na drodze krajowej nr 72 , droga...
10083708 2023-12-12
godz. 11:00
URZĄD GMINY CZERWONAK Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Czerwonaku wraz z uzyskaniem dokumentu umożliwiającego użytkowanie obiektu. Rozbudowa obejmuje budynek dwukondygnac...
10100684 2023-12-15
godz. 09:00
URZĄD MIASTA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa centrum treningowo – sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego – ETAP III” 1. W ramach zadania inwes...
10124843 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY WÓLKA „Budowa żłobka, na działce nr ewid. 2306, 2277 w miejscowości Turka, gmina Wólka” „Budowa żłobka, na działce nr ewid. 2306, 2277 w miejscowości Turka, gmina WólkaBudowa budynku żłobka z ins...
10111350 2023-12-22
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W DRAWSKU POMORSKIM Budowa budynku internatu dla Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wiel...
10078422 2024-01-15
godz. 14:00
GEOVITA S.A Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego, aranżacji wnętrz oraz robót budowlanych i wykończeniowych związanych z remontem i przebudo...