Przetarg 8426175 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych...

   
Analizuj Zamówienie 8426175
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-09-29
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania pn.„Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego – nr 2 w Bielawie dz. geodez. nr 568, 569, 571/
2, 571/3, 571/4, 570/4, 571/9 gmina Bielawa obręb 0002 Południe”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:1) Opis przedmiotu zamówienia - część III SWZ na który składa się dokumentacja techniczna (Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Przedmiary, STWiOR)2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego - stanowią część II SWZ - projekt umowy.

TBS/PN/1/2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00233442/01 z dnia: 2021-10-18
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-10-18 10:00
Po zmianie:
2021-10-29 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-10-18 11:00
Po zmianie:
2021-10-29 11:00
branża Budowlana - obiekty
podbranża budownictwo mieszkaniowe
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: budownictwo mieszkaniowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8458661 2021-10-29
godz. 11:00
ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO W BIAŁYMSTOKU Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa bud. garażu i instalacji gaz. oraz rozbiórka bud. gospodarczego, basenu ogrodowego, zbiornika szczelnego i studni przy ul. Wiktorii 9 ...
8446551 2021-11-02
godz. 11:00
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA CHOMICZÓWKA OPRACOWANIE DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ 1 BUDOWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE, BUDOWĘ MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ.EW. NR 43/1 OBRĘB 7-08-07 PRZ...
8468678 2021-11-08
godz. 12:00
INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach zadania pn.: „Budynek mieszkalny wielorodzinny dla seniorów przy ul. Sienkiewicza 21 w Płocku” (3). 1. Przedmiotem zamówienia jest wykon...
8453736 2021-11-08
godz. 16:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OSIEDLE MŁODYCH W WARSZAWIE Kompleksowa realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Drwęckiej (dz. ew. nr 14 z obrębu 3-02-11) w Warszawie Parametry inwestycji: - ilość mieszkań - powi...
8427129 2021-11-10
godz. 12:00
OPOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami – Opole, ul. Prószkowska Numer referencyjny: ZP/I-2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego przedsięwz...
8453719 2021-11-12
godz. 00:00
SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO DEMBUD WYKONANIE 5-KONDYGNACYJNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM W DZIELNICY WARSZAWA - MOKOTÓW. Łączna powierzchnia całkowita 2 165 m2
8475255 2021-11-15
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY KOZIENICE Budowa mieszkań komunalnych na oś. Polesie Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego...
8390085 2021-11-15
godz. 10:00
SOKOŁOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. „Budowa budynku wielorodzinnego z zagospodarowaniem terenu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych w Sokołowie Podlaskim w zakresie „pod klucz” Przedmiot zamówienia są roboty budowlane dotyczące bud...
8452333 2021-11-15
godz. 10:00
GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 45 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku...
8477138 2021-12-06
godz. 15:00
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRAGA W WARSZAWIE wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługą i garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Barkocińskiej 3 w Warszawie na dzi...