Przetarg 9921234 - . Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych...

   
Analizuj Zamówienie 9921234 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-06
przedmiot ogłoszenia
. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Zaprojektowanie i budowa miejskich terenów zieleni w Katowicach w
ramach zadań inwestycyjnych - Część 1”2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w sześciu lokalizacjach wskazanych w SWZ.3. W ramach zamówienia należy wykonać Zadanie Nr 1 - podstawowy przedmiot umowy (gwarantowany) oraz ewentualnie Zadanie Nr 2 - usługi objęte prawem opcji przysługującej Zamawiającemu4. Przedmiot zamówienia obejmuje:1) Zadanie Nr 1 – podstawowy przedmiot umowy: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegającej na zagospodarowaniu terenów miejskich w sześciu lokalizacjach wskazanych w SWZ, tj.:a) opracowanie Dokumentacji Projektowej dla każdego z zadań inwestycyjnych (lokalizacji) na podstawie SWZ oraz Programu Funkcjonalno-użytkowego (PFU) stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458),b) wykonanie robót budowlanych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych lokalizacji zgodnie z przygotowaną przez Wykonawcę Dokumentacją Projektową 2) Zadanie Nr 2 – usługi objęte prawem opcji tj.: a) utrzymanie i pielęgnacja wykonanych nasadzeń (drzew i krzewów, bylin i pnączy oraz wykonanych trawników) w okresie od 15.04.2024 – 15.10.2024 roku w lokalizacjach wskazanych w SWZ, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SWZ – PFU,b) maksymalna wartość opcji – 26.640,00 PLN,c) Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od możliwości finansowych, pozwalających na ich wykonanie.5. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 1 i wymagania związane z jego wykonaniem odpowiednio dla danej lokalizacji określa Załącznik Nr 1 do SWZ - PFU 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 2 i wymagania związane z przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych w okresie od 15.04.2024 - 15.10.2024 określa Załącznik Nr 1 do SWZ – PFU.

NZI.261.38.2023
branża Drogownictwo, Projektowanie, Tereny zielone
podbranża zagospodarowanie terenu, projekt terenu zielonego, nadzór, kosztorys, przegląd, zieleń, place zabaw, mała architektura
kody CPV 45111291, 45112710, 45233200, 71242000, 71320000, 71420000, 77310000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: zagospodarowanie terenu , projekt terenu zielonego , nadzór, kosztorys, przegląd , zieleń , place zabaw , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10119227 2023-12-07
godz. 08:50
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU Wykonanie przeglądów rocznych w obiektach KWP Wrocław. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 usługa
10117533 2023-12-07
godz. 09:00
URZĄD MIASTA OLEŚNICA Utrzymanie zieleni na terenach zarządzanych przez Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 r. 1. PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW1) Koszenie trawników i zebranie powst...
10108251 2023-12-07
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE „Sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo wodne – na prawym brzegu rzeki Stradówki w km 2+500, dz. 541, obr. 0007 Kobylniki, gm. Skalbmierz, pow. kaz...
10117645 2023-12-08
godz. 10:00
URZĄD MIASTA ŻARY Bieżące utrzymanie i konserwacja fontann miejskich i zdrojów na terenie miasta Żary 1. Przedmiot zamówienia obejmuje bieżące utrzymanie i konserwację fontann miejskich i zdrojów na terenie ...
10107617 2023-12-11
godz. 10:00
URZĄD GMINY KSIĘŻPOL Budowa integracyjnych i ogólnodostępnych placów zabaw w ramach realizacji programu „Dostępna przestrzeń publiczna” Część 1: 1. 1) Przedmiot zamówienia obejmuje w ramach Części 1 Budowę inte...
10114171 2023-12-15
godz. 00:00
URZĄD GMINY LUBLINIEC Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji 3 budynków wielorodzinnych, położonych w Lublińcu, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad inwestycją realizowaną na pods...
10113512 2023-12-15
godz. 09:00
URZĄD GMINY KOŚCIAN Odnowa i zagospodarowanie stawu w Turwi – II przetarg Inwestycja obejmuje odnowienie i zagospodarowanie elementami małej architektury zbiornika wodnego zlokalizowanego w miejscowości Turew,...
10087747 2023-12-18
godz. 09:00
MAZURSKI RAJ SP. Z O.O. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę z montażem zewnętrznych tężni solankowych panelowych, przenośnych w ilości 2 kpl dla realizacji projektu nr POPW.01.03.02-28-0009/19 „Mazurskie Legen...
10091055 2023-12-19
godz. 09:00
MAZURSKI RAJ SP. Z O.O. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę z montażem dwóch kompletnych atrakcji turystycznych nawiązujących do dawnych mazurskich obiektów: mini osady rybackiej i gajówki - 1 kpl oraz mini mł...
10070702 2024-11-17
godz. 09:00
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ W CZARNYM BORZE Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na modernizacji kotłowni celem przejścia na opalanie gazowe