Przetarg 10255167 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych...

   
Analizuj Zamówienie 10255167 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-12
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: „Rozbudowa Ogrodu Sensorycznego przy ul. Chylońskiej 227” zgodnie z Do
kumentacją Projektową pn. Budowa Ogrodu Sensorycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 31 w Gdyni ul. Chylońska 227 (zgodnie z przedmiarem – zał nr 13) oraz zgodnie z Dokumentacją Projektową pn. Budowa Placu Zabaw Dla Osób Niepełnosprawnych – Rozbudowa Ogrodu Sensorycznego przy ul. Chylońskiej 227 w Szkole Podstawowej nr 31.

EZP/1/2024
branża Tereny zielone
podbranża zieleń, place zabaw
kody CPV 45000000, 45212200, 45233162
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: zieleń , place zabaw

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10449111 2024-04-24
godz. 11:30
Wielkopolskie Utrzymanie terenów rekreacyjno – sportowych na terenie miasta Poznania Część 1: R.O. STRZESZYN Część 2: R.O. ŚWIERCZEWO ZZM.ZP/252-11/2024P
10451763 2024-04-25
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Świadczenie usług utrzymania terenów zewnętrznych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu”, ...
10402764 2024-04-25
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Jonkowo 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu wraz zagospodar...
10414304 2024-04-25
godz. 12:00
Świętokrzyskie Wykoszenie składowiska Pióry, magazynu Tursko oraz rowu opaskowego w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
10458649 2024-04-26
godz. 10:00
Dolnośląskie Utrzymanie terenów zielonych Gminy i Miasta Lwówek Śląski, z podziałem na części – postępowanie IV Część 1: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje m.in.:- odchwaszczanie, p...
10432518 2024-04-29
godz. 10:00
Śląskie BZP.271.7.2024 "Budowa wybiegu dla psów w Tarnowskich Górach - dzielnica Lasowice" Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie wybiegu dla psów w Tarnowskich Gó...
10462907 2024-04-30
godz. 09:00
Małopolskie Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na koszeniu traw w pasach drogowych dróg po...
10452323 2024-05-07
godz. 11:30
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu z ul. P. Borowego na posesję IMGW-PIB w Krakowie”.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...
10463127 2024-05-08
godz. 10:00
Wielkopolskie Wycinka drzew i krzewów oraz gałęzi w pasie eksploatacji linii napowietrznych SN, na terenie RD Nowa Sól – 3 zadania
10446071 2024-05-08
godz. 12:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich” w ramach którego będą realizowany następujący zakres zamówienia:1.1. Z...