Przetarg 8629009 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych pn....

   
Analizuj Zamówienie 8629009 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-12-28
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych pn. „Budowa budynku komunalnego mieszkalnego w Leszczach.” - wraz z u
zyskaniem pozwolenia na użytkowanie.1. Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV):45111100-9 Roboty w zakresie burzenia45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne45262210-6 Fundamentowanie45262300-4 Betonowanie45262520-2 Roboty murowe45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych45421130-4 Instalowanie drzwi i okien45432210-9 Wykładanie ścian45432130-4 Pokrywanie podłóg45443000-4 Roboty elewacyjne45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych45317000-2 Inne instalacje elektryczne45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej 45311100-1 Robot w zakresie okablowania elektrycznego45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego45314310-7 Układanie kabli45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemowych alarmowych2. Przedmiotowe zamówienie obejmuje w szczególności: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 13/4, 13/7 położonej w miejscowości Leszcze, gm. Złotniki Kujawskie. Budynek będzie składał się z 34 lokali mieszkalnych, w tym 2 mieszkania dla osób niepełnosprawnych z funkcją pomocniczą przeznaczoną na pomieszczenia techniczne przyłączy. Śmietnik oraz komórki lokatorskie umieszczone będą poza budynkiem jako niezależny obiekt. Ponadto zaprojektowano parking składający się 22 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Na dachu zaprojektowanym jako dwuspadowy umieszczono instalację fotowoltaiczną, solarną oraz jednostki zewnętrzne instalacji grzewczej. Ponadto w zakresie robót budowlanych projektuje się budowę budynku i infrastruktury technicznej tj. zbiornika szczelnego na nieczystości stałe oraz podziemnego zbiornika retencyjnego, przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego oraz zapewnienie dostępu do hydrantu zewnętrznego dla celów przeciwpożarowych. Przedmiot zamówienia obejmuje także oświetlenie terenu oraz realizację elementów zagospodarowania terenu tj.: lokalne utwardzenia terenu pod dojścia i chodniki, budowa elementów małej architektury, nasadzenia zieleni, a także rozbiórkę istniejących obiektów o wysokości poniżej 8,00 m na działce numer 13/4 w skład których wchodzą:- budynek mieszkalny 1 kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym- budynek inwentarski 1 kondygnacyjny - wiaty gospodarcze w technologii lekkiej z blachy trapezowejw/w budynki mogą być zburzone dopiero po wybudowaniu nowego budynku mieszkalnego. UWAGA: Z UWAGI, IŻ ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE ROZBIÓRKĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO, KTÓRY JEST OBECNIE ZAMIESZKAŁY, A MIESZKAŃCY PRZENIESIENI BĘDĄ DO NOWO WYBUDOWANEGO OBIEKTU, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST UWZGLĘDNIĆ KONIECZNOŚĆ WYSTĄPIENIA O UZYSKANIE DECYZJI NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU – BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO, A PO PRZENIESIENIU MIESZKAŃCÓW BĘDZIE MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO ROZBIÓRKI. PO ZAKOŃCZENIU POZOSTAŁYCH ROBÓT NALEŻY UZYSKAĆ DECYZJĘ NA UŻYTKOWANIE POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW . Zakres zamówienia obejmuje również rozbiórkę instalacji przedstawionych w dokumentacji projektowej.UKŁAD PRZESTRZENNY:- budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący- budynek niepodpiwniczony- ilość kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne o prostym kształcę- budynek z dachem wentylowanym, dwuspadowym o 5% spadku – wysokość kalenicy 6,78 m n.p.m- kolorystyka budynku utrzymana jest w szarościach i bieli. Szczegóły obróbek w kolorze grafitowym. Wejścia do budynków zostaną wykonane w ślusarce aluminiowej ze szkłem przeciwwłamaniowym. W niszach jako akcent wejścia zaprojektowano wykończenie w drewnie szalunkowym lub pozyskanym z rozbiórki istniejących budynków gospodarczych.- Wejścia do mieszkań zostaną wykonane w ślusarce aluminiowej, natomiast drzwi wewnętrzne tj. pokojowe i łazienkowe zostaną wykonane z płyty MDF albo HDF- w pomieszczeniach do 10m2 wykonana zostanie posadzka jednobarwna z płytek kamionkowych GRES, - podłogi w pokojach zostaną wykonane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w związku z czym w przygotowaniu oferty należy nie uwzględniać wymienionego w przedmiarze parkietu, a jedynie panele podłogowe laminowane klasy min. AC-5 z wysoką listwą przypodłogową,- wszystkie łazienki w mieszkaniach zostaną wyposażone w wannę lub kabinę prysznicową w zależności od wielkości łazienki wraz z baterią wannową/prysznicową, umywalkę razem z baterią umywalkową a także miskę ustępową, natomiast w kuchni zamontowany zostanie zlewozmywak stalowy jednokomorowy wraz z baterią zmywakową oraz szafką mającą następujące wymiary: szerokość 60 cm i wysokość 90 cm. Ponadto kuchnia zostanie wyposażona także w czteropalnikową kuchenkę elektryczną.UWAGA:Całe w/w wyposażenie należy podłączyć do instalacji.Zamawiający informuje, że do przygotowania oferty należy nie uwzględniać następujących pozycji z punktu nr 7 tj. wyposażenie z przedmiaru robót – roboty budowlane:• Dostawa i montaż zabudowy kuchennej wraz z pochłaniaczem wiszącym• Dostawa i montaż płyty elektrycznej kuchennej• Dostawa i montaż piekarnika elektrycznego do zabudowy• Dostawa i montaż zmywarki do zabudowy• Dostawa i montaż lodówki do wolnostojącejJednocześnie Zamawiający informuje, że płytę elektryczną i piekarnik elektryczny zgodnie z wcześniejszymi zapisami należy zastąpić kuchenką elektryczną czteropalnikową. BUDYNEK WYPOSAŻONY ZOSTANIE W: - oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne w pomieszczeniach wspólnych - instalacje odgromową - rozdział energii elektrycznej - zasilanie obwodów wspólnych - instalacje fotowoltaiczną - zewnętrzna instalację wodnokanalizacyjna - wewnętrzną instalację wodnokanalizacyjna - instalacje ogrzewania: ogrzewanie pompami ciepła typu powietrze-powietrze - wodę zimną z wodociągu miejskiego - wodę ciepłą z podgrzewaczy zasilanych panelami solarnymi 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja Projektowa, stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ, Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ oraz projekt umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

271.1.13.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00009432/01 z dnia: 2022-01-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-14 11:00
Po zmianie:
2022-01-21 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-14 11:10
Po zmianie:
2022-01-21 11:10UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00023751/01 z dnia: 2022-01-18
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-21 11:00
Po zmianie:
2022-01-31 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-21 11:10
Po zmianie:
2022-01-31 11:10UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00037583/01 z dnia: 2022-01-27
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-31 11:00
Po zmianie:
2022-02-04 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-31 11:10
Po zmianie:
2022-02-04 11:10
branża Budowlana - obiekty
podbranża budownictwo mieszkaniowe
kody CPV 45000000, 45111100, 45111200, 45112710, 45261210, 45262210, 45262300, 45262520, 45311100, 45311200, 45312200, 45314300, 45314310, 45316100, 45317000, 45317300, 45421130, 45432130, 45432210, 45443000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: budownictwo mieszkaniowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8870916 2022-05-17
godz. 10:00
KATOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pustostanów (dawnych bud. mieszkalnych z piwnicami i poddaszami nieużytkowymi) na cele mieszkaniowe z funkcjami techniczno-pomoc...
8811078 2022-05-23
godz. 09:30
CHOJNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 24 mieszkaniami wraz z urządzeniami budowlanymi" 1. Przedmiotem inwestycji jest: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 24 mieszkaniami...
8886949 2022-05-23
godz. 12:00
ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pszczynie przy ul. Dobrawy 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swym zakresem budowę dwóch budynków mieszkalnych wie...
8892329 2022-05-25
godz. 09:00
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY Przedmiotem zamówienia jest remont, przebudowa i połączenie pustostanów lokali mieszkalnych w budynkach zabytkowych stanowiących w 100% własność m.st. Warszawy, TZOM Ogrodowa.Prace objęte pr...
8892403 2022-05-25
godz. 12:00
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA OSIEDLA MŁOCINY Wykonanie remontu balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Wrzeciono o numerach: 55, 55A, 57, 57A
8893464 2022-05-26
godz. 10:00
PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy Dworcowej 3 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe...
8903673 2022-05-30
godz. 12:00
ZAKOPIAŃSKIE TBS TATRZAŃSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O. „Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów” 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wyk...
8905099 2022-05-31
godz. 11:00
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.KOŚCIUSZKI 51 Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, polegających na wykonaniu remontu sieni i klatki schodowej budynku przy ul. T. Kościuszki 51 we Wroc...
8916615 2022-06-06
godz. 09:00
URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Dąbrowa ul. Południowa, gmina Tomaszów Mazowiecki Przedmiotem zamówienia publicznego jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinn...
8924187 2022-06-28
godz. 12:00
SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 49 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kom...