Zlecenie 7289813 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu graficznego...

   
Analizuj Zamówienie 7289813 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-20
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu graficznego i typograficznego, redakcja, skład oraz druk 1 000 egz. publikacji
Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza. Torfowiska” wraz z dostarczeniem ich do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.
Zakres zamówienia obejmuje: opracowanie projektu graficznego i typograficznego, redakcję techniczną, skład, korektę poskładową, druk i dostawę 1 000 egz. publikacji do siedziby Zamawiającego. Zamówienie obejmuje również wersję elektroniczną folderu (w formacie PDF), umożliwiającą publikację folderu na stronie internetowej. Cel zamówienia Wykonanie zamówienia jest realizacją zaplanowanych działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach projektu pn. Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza dofinansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu graficznego i typograficznego, redakcja, skład oraz druk 1 000 egz. publikacji „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza. Torfowiska” wraz z dostarczeniem ich do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.
Zakres zamówienia obejmuje: opracowanie projektu graficznego i typograficznego, redakcję techniczną, skład, korektę poskładową, druk i dostawę 1 000 egz. publikacji do siedziby Zamawiającego. Zamówienie obejmuje również wersję elektroniczną folderu (w formacie PDF), umożliwiającą publikację folderu na stronie internetowej.

Opis folderu:
• nakład – 1 000 egz.
• format po złożeniu -162 mm x 229 mm lub 163 mm x 235 mm netto
• liczba stron – od 20 do 22 stron okładka, w tym:
a) stron kolorowych (pełen kolor) – wszystkie strony,
b) okładka kolorowa - papier offsetowy ekologiczny, gramatura min 300g, powlekana lakierem dyspersyjnym matowym,
c) kartki środkowe - papier offsetowy ekologiczny, gramatura 90g,
d) oprawa broszurowa miękka,
• materiał fotograficzny w folderze – ok. 50% zawartości.

Stwierdzenie „papier ekologiczny” oznacza, że papier pochodzi w 100% z recyklingu lub posiada oznakowania ekologiczne definiujące kryteria emisji, zużycia energii, pochodzenia surowców i zawartości określonych środków chemicznych.

Zamawiający dostarczy Wykonawcy: tekst, skrót anglojęzyczny, który zostanie zamieszczony na ostatniej stronie folderu, zdjęcia, podpisy do zdjęć oraz zgodne z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oznaczenia do projektu folderu.

Zamawiający dostarczy jedną mapę z lokalizacją rezerwatów przyrody oraz jedną mapę przestrzennego rozmieszczenia rezerwatów na torfowiskach do zamieszczenia w folderze, które Wykonawca opracuje pod względem graficznym i przekaże Zamawiającemu do akceptacji.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 2 wersje (do wyboru) koncepcji graficznej w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy. Koncepcja oraz ostateczny projekt folderu wymagają akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić odcień papieru z Zamawiającym oraz przedstawić próbny wydruk 1 reprezentatywnej strony kolorowej do akceptacji.

Publikacja nie będzie zaopatrzona w nr ISBN.

Cena oferty powinna uwzględniać wartość autorskich praw majątkowych do dzieła powstałego w wyniku realizacji zamówienia.

Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania.

UWAGA!
W związku ze zmianą siedziby aktualne dane teleadresowe Zamawiającego:
ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk,
tel. 58 743 18 00 lub 58 301 91 92
faks 58 743 18 33
branża Poligrafia, Wydawnictwa
podbranża usługi kserograficzne, poligraficzne, inne
kody CPV 79823000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się