Przetarg 10628943 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn.:...

   
Analizuj Zamówienie 10628943 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-06-18
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipnica na działce nr 53”. Zadanie
obejmuje wykonanie prac budowlanych na działce ewidencyjnej nr 53 w miejscowości Lipnica, gmina Dębowa Łąka, polegających na: pracach wstępnych, pracach ziemnych, podbudowa (jezdnia), nawierzchnia z betonu asfaltowego (jezdnia), podbudowy (peron), nawierzchnia z betonu asfaltowego (peron), podbudowy (chodnik), nawierzchnia z betonu asfaltowego (chodnik), podbudowy (zjazdy) 8 szt., nawierzchnia z betonu asfaltowego (zjazdy) 8 szt., znaki poziome i pionowe, prace wykończeniowe, zabezpieczenie robót w pasie drogowym, pomiary geodezyjne powykonawcze. Przebudowa obejmuje ułożenie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej (4 cm warstwa ścieralna i 5 cm warstwa wiążąca), na podbudowie z kruszywa łamanego (10 cm górna warstwa podbudowy o frakcji 0/31,5 mm, 15cm dolna warstwa podbudowy o frakcji 0/63 mm) ułożonego na warstwie odsączającej z piasku (10 cm), po obu stronach drogi należy ułożyć utwardzone pobocze z kruszywa łamanego (20 cm o frakcji 0/31,5 mm) na warstwie odsączającej z piasku (10cm), wraz ze zjazdami chodnikiem i peronem, oznakowaniem oraz montaż oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania. Przebudowa dotyczy odcinka drogi o długości 152 m.Szczegółowy opis oraz zakres realizacji zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt zgłoszeniowy, projekt stałej organizacji ruchu oraz przedmiary robót stanowiące załączniki od nr 11 do nr 14 do SWZ oraz niniejsza SWZ. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia udostępnione prze Zamawiającego przedmiary robót nie są podstawą wyceny robót, a stanowią jedynie materiał pomocniczy.

RG.271.1.2024
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 9331200, 45111200, 45111291, 45111300, 45233140, 45233220, 45233222, 45316213
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10673593 2024-08-01
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie „Przebudowa dróg na terenie Gminy Unisław”.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych, w następującym zakresie:1) Przebudowa drogi gminnej 060411C w miejscowości Goł...
10683421 2024-08-02
godz. 09:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa z rozbudową dróg gminnych”, które obejmuje:1) Przebudowę...
10677448 2024-08-02
godz. 10:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Mońki w ramach:1) przebudowy drogi powiatowej Nr 1417 B odc....
10680216 2024-08-05
godz. 09:00
Śląskie „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Polnej i Brzezińskiej we Wrzosowej” 1. W ramach zadania należy wykonać chodnik wraz z odwodnieniem przy ulicy Polnej i Brzezińskiej w...
10683273 2024-08-09
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wyszyńskiego i ul. Kolejowej w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.:...
10679736 2024-08-12
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Hanna 1.Przedmiot zamówienia:1. Przebudowa drogi gminnej Nr 104153L w miejscowości Hanna ul. Wschodnia- przebudowa drogi na odcin...
10667715 2024-08-13
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży na lewym brzegu rzeki Brdy 1. Inwestycja obejmuje rewitalizację terenów nadrzecznych na lewym brzegu rzeki Brdy, na odcinku od ulicy Żabiej do okolic ...
10670383 2024-08-28
godz. 09:00
Śląskie Budowa odcinka ul. Szerokiej w Marklowicach Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka ul. Szerokiej.Budowa polegać będzie na wykonaniu koryta, pełnej konstrukcji i nawierzchni asfaltow...
10680841 2024-08-30
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa żłobka w Sośnie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową ul. Parkowej celem dostosowania na potrzeby żłobka. Część 1: Część 1 zamówienia: Budowa...
10672887 2024-08-30
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Polska Wieś oraz na odcinku Użranki - Kosewo w Gminie Mrągowo”, 2. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych związanych...