Zlecenie 7208907 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań walidacyjnych:...

   
Zamówienie 7208907 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-12-05
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań walidacyjnych: funkcjonalno-wytrzymałościowe, p.poż, termiczne, akustyczne zgodni
e z opisem zawartym w niniejszym zapytaniu ofertowym. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który wykona badania walidacyjne: funkcjonalno-wytrzymałościowe, p.poż, termiczne, akustyczne zgodnie z opisem zawartym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe wszczęto w ramach realizacji projektu pn. „Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych w firmie BSP Sp. z o.o.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw”. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań zgodnie z opisem poniżej:

CZĘŚĆ I. Badania walidacyjne funkcjonalno-wytrzymałościowe:
1. Badania wytrzymałościowe na działanie wiatru (ssanie) zgodnie z EAD 090034-00-0404 - aneks B
- liczba badanych układów: 5

2. Badania wyrzymałościowe całego układu podkonstrukcji na działanie siły pionowej zgodnie z EAD 090034-00-0404 - aneks C
- liczba badanych układów: 5

3. Badania wytrzymałościowe na przeciąganie elementu złącznego przez profil zgodnie z EAD 090034-00-0404 - aneks G
- liczba badanych rodzajów elementów: 3

4. Badania wytrzymałościowe na wyciąganie elementu złącznego z profilu zgodnie z EAD 090034-00-0404 - aneks G
- liczba badanych rodzajów elementów: 3

CZĘŚĆ II. Badania walidacyjne p.poż.:

Badania p-poż. dotyczące paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury - odporność na odpadanie elementów podkonstrukcji w trakcie pożaru w czasie 120 min.
- liczba badanych układów: 3

CZĘŚĆ III. Badania walidacyjne termiczne:

Badania punktowego współczynnika przewodzenia ciepła zgodnie z EOTA Technical Report 025
- liczba badanych elementów: 30 (3 rodzaje podłoża x 2 wysokości konsol x 5 grubości wełny)

CZĘŚĆ IV. Badania walidacyjne akustyczne:

Badania izolacyjności akustycznej przegrody z wykorzystaniem elementów podkonstrukcji aluminiowej
- liczba badanych przegród: 4
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się