Zlecenie 9576396 - Przedmiotem zamówienia jest wsparcie w realizacji prac...

   
Zamówienie 9576396 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-03-27
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest wsparcie w realizacji prac badawczo-rozwojowych w projekcie badawczym Fibratech, polegające na konsu
ltacjach branżowych związanych z zaplanowaniem procesu produkcyjnego oraz przygotowaniem dokumentacji jakościowej dla produktu i procesu. Zakres zamówienia obejmuje następujące zadania: W ramach ZADANIA 1 o nazwie: „Systemowe zaplanowanie i zaprojektowanie demonstracyjnej linii produkcyjnej kompozytowych obręczy samochodowych FIBRA-TRACK” 1. Konsultacje w zakresie uwag rozmieszczenia gniazd produkcyjnych i ulokowania przyszłych sekcji produkcyjnych. W ramach ZADANIA 2 o nazwie: „Zaprojektowanie i wykonanie autorskich maszyn produkcyjnych demonstracyjnej linii produkcyjnej kompozytowych obręczy samochodowych FIBRA-TRACK”, podwykonawca udzieli konsultacji w zakresie: 1. Utrzymania jakości produktu 2. Utrzymania jakości procesu produkcyjnego 3. Organizacją pracy zakładu 4. Przygotowania dokumentacji FMEA 5. Przygotowania dokumentacji tzw. plan kontroli 6.

Powstaje w kontekście projektu
branża Projektowanie, Laboratoria
podbranża projekt inny, usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt inny , usługi laboratoryjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9698879 2023-06-02
godz. 00:00
NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACH Wykonania w okresie 12 miesięcy badań: a. fizykochemicznych i bakteriologicznych wody pitnej b. fizykochemicznych ścieków sanitarnych
9699662 2023-06-05
godz. 10:00
FOSFAN S.A.W SZCZECINIE Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza realizowana w ramach projektu badawczo-rozwojowego. Zakres prac badawczych: Zakres prac badawczych podzielony jest na cztery zadania: Zadanie 1:...
9703536 2023-06-05
godz. 16:00
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. Wykonanie dok. wykonawczej rozprężaczy odwodnień ciśnieniowych dla potrzeb akt. książek rewizyjnych UDT Wykonanie dokumentacji wykonawczej rozprężaczy odwodnień ciśnieniowych dla ...
9707768 2023-06-05
godz. 23:59
ELBO SP. Z O.O. Wykonanie pomiarów i badań na prototypie –innowacyjnego, uniwersalnego zestawu kubaturowego umożliwiającego przewóz ładunków spaletyzowanych oraz ponadnormatywnych osłoniętych pla...
9713752 2023-06-05
godz. 23:59
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Odkorkujmy Leśną Górę Lokalizacja 2.
9692237 2023-06-06
godz. 10:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania „Wykonanie gazów medycznych w remontowanym budynku „C” na potrzeby Stacji Dializ i Oddziału Wewnętrzne...
9652710 2023-06-06
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OSTROŁĘCE Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami. Numer referencyjny: DT.252.I.9.2023 Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” ...
9656396 2023-06-07
godz. 09:00
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Wykonywanie specjalistycznych badań laboratoryjnych wraz z interpretacją wyników Numer referencyjny: GUM2023ZP0037 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie specjalis...
9707720 2023-06-14
godz. 09:00
POWIATOWY ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE Prace termomodernizacyjne polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła wraz z wymianą grzejników oraz wymianą oświetlenia w PZGKKiN w Gnieźnie Przedmiot zamówieni...
9709993 2023-06-30
godz. 10:00
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH Projektowanie, wykonanie, montaż aparatów, rurociągów i konstrukcji stalowych oraz kompletacja dostaw dla zadań realizowanych przez Ł-INS w zakresie zawieranej umowy ramowej Numer refe...