Przetarg 10600753 - Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w pasach...

   
Analizuj Zamówienie 10600753 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2024-06-07
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w pasach drogowych miasta Radomia. Zamówienie podzielone jest na 2 części: - częś
ć 1 - utrzymanie czystości w pasach drogowych miasta Radomia – rejon południowo - wschodni; - część 2 - utrzymanie czystości w pasach drogowych miasta Radomia – rejon południowo – zachodni. Część 1 zamówienia obejmuje: - oczyszczanie jezdni, - oczyszczanie terenów zielonych i klepisk w pasach drogowych, - letnie oczyszczanie ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo- rowerowych, - zimowe utrzymanie ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo- rowerowych, - letnie utrzymanie miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, - zimowe utrzymanie miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, - obsługa koszy ulicznych, - punktowe oczyszczanie kratek ściekowych,- likwidacja dzikich wysypisk śmieci w pasie drogowym.Część 2 zamówienia obejmuje: - oczyszczanie jezdni, - oczyszczanie terenów zielonych i klepisk w pasach drogowych, - letnie oczyszczanie ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo- rowerowych, - zimowe utrzymanie ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo- rowerowych, - letnie utrzymanie miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, - zimowe utrzymanie miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, - obsługa koszy ulicznych, - punktowe oczyszczanie kratek ściekowych,- likwidacja dzikich wysypisk śmieci w pasie drogowym.
branża Drogownictwo, Sprzątanie
podbranża utrzymanie dróg, sprzątanie terenu
kody CPV 90610000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: utrzymanie dróg , sprzątanie terenu

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10674315 2024-07-17
godz. 09:00
Małopolskie Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Kraków5020 sp. z o.o. w okresie od 1 września 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiaj...
10666692 2024-07-19
godz. 10:00
Małopolskie Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2024 roku na terenie Gminy Racławice 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w generalnym wykonawstwie, zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Norm...
10677523 2024-07-19
godz. 12:00
Mazowieckie Prace czyszczeniowe w CEZ Skawina S.A. w latach 2024-2025
10638102 2024-07-25
godz. 12:30
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całodobowego utrzymania zimowego dróg gminnych utwardzonych, gruntowych, osiedlowych/wewnętrznych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i przy...
10629258 2024-07-26
godz. 09:00
Podkarpackie Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w sezonie 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Rymanów – 5 zadań. Świadczenie us...
10677100 2024-07-26
godz. 09:30
Mazowieckie Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni wewnętrznych i utrzymania terenów zewnętrznych w obiektach Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie w ...
10684757 2024-07-29
godz. 14:00
Mazowieckie utrzymanie czystości, higieny i estetyki budynków i terenów wokół nich
10640882 2024-08-01
godz. 09:00
Podlaskie Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie: 2024/2025 na terenie PZDW w Białymstoku z podziałem na zadania. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie: 2024/2025 na terenie PZDW...
10670648 2024-08-12
godz. 10:00
Podkarpackie 1. Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie – Obwód Drogowo-Mostowy w Wólce Niedźwiedzkiej2. Zak...
10685559 2024-08-19
godz. 11:00
Dolnośląskie Oczyszczanie Miasta Legnicy od 01.09.2024 do 31.08.2025 Oczyszczanie Miasta Legnicy od 01.09.2024 do 31.08.2025