Przetarg 8913799 - Przedmiotem zamówienia jest „ Ubezpieczenie instalacji...

   
Analizuj Zamówienie 8913799 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-18
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest „ Ubezpieczenie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy T
arg, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”.Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

GPI-ZPI.271.1.7.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00176707/01 z dnia: 2022-05-25
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-27 10:00
Po zmianie:
2022-06-01 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-27 10:30
Po zmianie:
2022-06-01 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-25
Po zmianie:
2022-06-30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00189039/01 z dnia: 2022-06-01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-03 10:00
Po zmianie:
2022-06-06 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-03 10:30
Po zmianie:
2022-06-06 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-02
Po zmianie:
2022-07-05
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000, 66515000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: majątkowe i komunikacyjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9002064 2022-07-05
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY PARCZEW USŁUGA UBEZ. NNW DZIECI I MŁODZIEŻY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH I UBEZPIECZENIA OC PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I OŚWIATOWO –WYCHOWA...
8985846 2022-07-06
godz. 12:00
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O. W RZĘDOWIE „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie” Część 1: Część I – UBEZPIECZENIE MI...
9017805 2022-07-07
godz. 08:00
SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. W BYTOMIU Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w zakresie szkód osobowych iw mieniu osób trzecich powstałych ze zdarzeń na drogach.1.1. Ubezpieczenie od...
8994397 2022-07-07
godz. 12:00
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA Usługa ubezpieczenia OC operatorów dronów Politechniki Świętokrzyskiej Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenie OC operatorów dronów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielca...
9004803 2022-07-07
godz. 12:00
URZĄD GMINY LEWIN KŁODZKI Usługa ubezpieczenia Gminy Lewin Kłodzki. Część 1: PAKIET IUbezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadz...
9018049 2022-07-07
godz. 12:00
INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN Ubezpieczenia majątku i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk oraz w Stacji Badawczej w Mikołajk...
8946229 2022-07-07
godz. 14:00
INTER-BROKER SP. Z O.O. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DUSZNIKI-ZDRÓJ Część 1: Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Duszniki-Zdrój. Zakres ubezpieczenia obe...
8976784 2022-07-12
godz. 09:30
URZĄD MIASTA ŁODZI Ubezpieczenie mienia jednostek oświaty, ochrony zdrowia i pomocy społecznej Miasta Łodzi Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.71.2022 Przedmiotem zamówienia, w oparciu o procedurę zamówie...
9014991 2022-07-14
godz. 11:00
ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W KWIDZYNIU Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZUO SP. Z O.O. W GILWIE MAŁEJ”.2. Rodzaj zamówienia: usługa.3. Przedmiot zamówien...
8962688 2022-08-05
godz. 13:00
SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA USŁUGA UBEZPIECZENIA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Numer referencyjny: SWZ NR 19/2022/Piła Przedmiotem postępowania jest: PAKIET I 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cyw...