Zlecenie 8569319 - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi realizacji...

   
Zamówienie 8569319 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-12-01
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi realizacji zajęć „Akademia Doradcy Podatkowego” - warsztat dla studentów
i studentek II i III roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych kierunku Administracja/Zarządzanie, kształcących się na studiach I stopnia oraz studentów i studentek I i II roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych kierunku Administracja kształcących się na studiach II stopnia, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie, w ramach projektu „WSPiA KUŹNIĄ KADR SEKTORA USŁUG DLA BIZNESU” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia określono w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Załącznik nr 1 - Część 1A – „Akademia Doradcy Podatkowego” – Źródła prawa i wykładnia prawa podatkowego; analiza podatkowa; podstawy unijnego prawa podatkowego; prawo dewizowe.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi realizacji zajęć „Akademia Doradcy Podatkowego” - warsztat dla studentów i studentek II i III roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych kierunku Administracja/Zarządzanie, kształcących się na studiach I stopnia oraz studentów i studentek I i II roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych kierunku Administracja kształcących się na studiach II stopnia, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie, w ramach projektu „WSPiA KUŹNIĄ KADR SEKTORA USŁUG DLA BIZNESU” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia określono w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Załącznik nr 1 - Część 1B - „Akademia Doradcy Podatkowego” – Zobowiązania podatkowe na gruncie Ordynacji Podatkowej.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi realizacji zajęć „Akademia Doradcy Podatkowego” - warsztat dla studentów i studentek II i III roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych kierunku Administracja/Zarządzanie, kształcących się na studiach I stopnia oraz studentów i studentek I i II roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych kierunku Administracja kształcących się na studiach II stopnia, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie, w ramach projektu „WSPiA KUŹNIĄ KADR SEKTORA USŁUG DLA BIZNESU” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia określono w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Załącznik nr 1 - Część 1C - „Akademia Doradcy Podatkowego” – Podatek dochodowy od osób fizycznych, zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatek tonażowy; podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa, podatki i opłaty lokalne; ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi realizacji zajęć „Akademia Doradcy Podatkowego” - warsztat dla studentów i studentek II i III roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych kierunku Administracja/Zarządzanie, kształcących się na studiach I stopnia oraz studentów i studentek I i II roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych kierunku Administracja kształcących się na studiach II stopnia, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie, w ramach projektu „WSPiA KUŹNIĄ KADR SEKTORA USŁUG DLA BIZNESU” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia określono w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Załącznik nr 1 - Część 1D - „Akademia Doradcy Podatkowego” – Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od gier.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi realizacji zajęć „Akademia Doradcy Podatkowego” - warsztat dla studentów i studentek II i III roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych kierunku Administracja/Zarządzanie, kształcących się na studiach I stopnia oraz studentów i studentek I i II roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych kierunku Administracja kształcących się na studiach II stopnia, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie, w ramach projektu „WSPiA KUŹNIĄ KADR SEKTORA USŁUG DLA BIZNESU” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia określono w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Załącznik nr 1 - Część 1E -„ Akademia Doradcy Podatkowego” – Międzynarodowe, unijne i krajowe prawo celne.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi realizacji zajęć „Akademia Doradcy Podatkowego” - warsztat dla studentów i studentek II i III roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych kierunku Administracja/Zarządzanie, kształcących się na studiach I stopnia oraz studentów i studentek I i II roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych kierunku Administracja kształcących się na studiach II stopnia, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie, w ramach projektu „WSPiA KUŹNIĄ KADR SEKTORA USŁUG DLA BIZNESU” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia określono w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Załącznik nr 1 - Część 1F - „Akademia Doradcy Podatkowego” – Prawo karne skarbowe.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi realizacji zajęć „Akademia Doradcy Podatkowego” - warsztat dla studentów i studentek II i III roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych kierunku Administracja/Zarządzanie, kształcących się na studiach I stopnia oraz studentów i studentek I i II roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych kierunku Administracja kształcących się na studiach II stopnia, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie, w ramach projektu „WSPiA KUŹNIĄ KADR SEKTORA USŁUG DLA BIZNESU” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia określono w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Załącznik nr 1 - Część 1G - „Akademia Doradcy Podatkowego” – Podatek dochodowy od osób prawnych; postępowanie przed organami administracji publicznej; przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa; organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej; kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża edukacja
kody CPV 80000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: edukacja

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8649964 2022-01-27
godz. 23:59
THALES POLSKA SP. Z O.O. Sektorowa Rada Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego Analiza oferowanych, przez krajowy system szkolnictwa, kwalifikacji lotniczych tj. analiza kierunków uczelnianych, klas profilowany...
8663393 2022-01-27
godz. 23:59
POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH WARSZAWIE Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie 5 godzin zajęć dydaktycznych dla młodzieży szkoły ponadpodstawowej (h = 45 min.) (warsztaty – 5h) dla uczestników spotkań akademic...
8657531 2022-01-27
godz. 23:59
WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU Innowacje dla regionów Zapytanie Ofertowe nr 1/01/2022/ZR04/KM wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunku Informatyka na studiach stacjona...
8665776 2022-01-31
godz. 08:00
KUŹNIA TALENTÓW 3 zawody przyszłości Szkoły Da Vinci CZĘŚĆ I - przeprowadzenie łącznie 120 h (dla 4 grup po 30 h) zajęć biologii – dermatologii dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Fryzjerstwa i Kosmetyk...
8662845 2022-01-31
godz. 10:00
BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY Nazwa zadania: „Zapewnienie 2 keynote speakerów do wygłoszenia prelekcji w ramach 2 wydarzeń Demo Day”. Zadanie podzielone jest na 2 części, w tym: •CZĘŚĆ I: wygłoszenie prelekcji podczas pi...
8674304 2022-01-31
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Spotkania (warsztaty) w szkołach podstawowych (szacowanie wartości zamówienia na potrzeby projektu pn. „Rozbudowa ścieżki pieszo - rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w r...
8668061 2022-02-01
godz. 11:00
AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ Akademia Przyszłości - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zamkniętych w trybie on-line dla s...
8658870 2022-02-03
godz. 09:00
BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR „Usługi realizacji doradztwa ecoKompe. dla uczniów w ramach projektu „EcoCentrum Kompete” cz. I-IX oraz usł. real. doradz. komp. dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji..” cz. X-X...
8653044 2022-02-14
godz. 15:00
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Kompetencje, Wiedza, Innowacje - zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie - etap II Postępowanie na realizację usługi polegającej na przygotowaniu i prowadzeniu zajęć na kierunku Transp...
8657756 2022-02-18
godz. 09:00
WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU Nowoczesna Informatyka w Wyższej Szkole Humanitas Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego oraz wszystkich załączników. 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykon...