Przetarg 8674189 - Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług wydawania i...

   
Analizuj Zamówienie 8674189 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-01-26
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe
(FTEE) w latach 2022-2024 w systemie kwartalnymZamawiający zgodnie z zapisami art. 95 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. DZ.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) nie wymaga aby czynności objęte przedmiotem zamówienia (jeżeli polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znajdującym się w Załączniku Nr 1 do SWZ oraz Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.

FA.26.2.2022
branża Poligrafia, Wydawnictwa
podbranża czasopisma, książki, kalendarze
kody CPV 32426000, 72000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: czasopisma, książki, kalendarze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8897333 2022-05-18
godz. 12:00
SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE Dostawa druków i książek
8894091 2022-05-19
godz. 10:00
NARODOWY INSTYTUT POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZA GRANICĄ POLONIKA Usługa druku dwóch książek dla Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA” Część 1: Część I zamówienia obejmuje druk książki Macieja Warchoła „Historyczne k...
8902210 2022-05-20
godz. 08:57
4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4229 128/2022/ZP Zakup książek dla Klubu 4 Regionalnej Bazy Logistycznej PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Książki cz.1 Szczegółowy wykaz książek znajduje się w załączniku. Proszę uzupełnić załącznik i ...
8909121 2022-05-20
godz. 09:27
4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4229 Szacowanie wartości zakupu kalendarzy na 2023 rok. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kalendarz trójdzielny Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku. Kalendarz trójdzieln [.....
8907899 2022-05-25
godz. 23:59
MIEJSKI DOM KULTURY W STALOWEJ WOLI Przebudowa w wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego Zamówienie obejmuje opracowanie graficzne, korek...
8908292 2022-05-27
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE Zakup wraz z dostawą druków dla potrzeb Szpitala Część 1: Pakiet nr I – Druki Część 2: Pakiet nr II – Recepty Część 3: Pakiet nr III – Książki medyczne EZ/215/31/2022
8904140 2022-05-27
godz. 12:00
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W WARSZAWIE Wyłonienie wykonawcy na wydrukowanie 560 egzemplarzy serii wydawniczej CEA Szkoła Artystyczna NR 1(17)/2022
8900671 2022-05-30
godz. 09:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. PROF. WŁ. SZAFERA W RZEMIENIU Dostawa wyposażenia do pracowni weterynaryjnej w ramach przebudowy zabytkowego pałacu jako bazy dydaktycznej szkoły Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni w...
8905078 2022-05-31
godz. 12:00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY DOM NA SZLAKU IM. GEN.TADEUSZA KUTRZEBY Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – Priorytet 3 dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Załuskowie
8887093 2022-06-02
godz. 08:00
2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA JEDNOSTKA WOJSKOWA 4226 Dostawa artykułów piśmienno-biurowych i kalendarzy Numer referencyjny: D/77/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów piśmienno-biurowych i kalendarzy w ilościach wyszczególniony...