Przetarg 9931433 - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych...

   
Analizuj Zamówienie 9931433 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-11
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Ministerstwa Funduszy i Pol
ityki Regionalnej. Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

BA-VIIa.2611.13.10.2023.MJ

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00401468/01 z dnia: 2023-09-18
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2023/BZP 00090264/17/P
Po zmianie:
2023/BZP 00090264/19/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-19 09:00
Po zmianie:
2023-09-21 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-19 09:30
Po zmianie:
2023-09-21 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-18
Po zmianie:
2023-10-20


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00406201/01 z dnia: 2023-09-20
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-21 09:00
Po zmianie:
2023-09-25 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-21 09:30
Po zmianie:
2023-09-25 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-20
Po zmianie:
2023-10-24


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00410285/01 z dnia: 2023-09-22
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-25 09:00
Po zmianie:
2023-09-27 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-25 09:30
Po zmianie:
2023-09-27 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-24
Po zmianie:
2023-10-26
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000, 64112000, 64113000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10087233 2023-11-28
godz. 11:00
INSTYTUT STRAT WOJENNYCH IM. JANA KARSKIEGO Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla p...
10103986 2023-11-29
godz. 10:00
KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU Świadczenie usług pocztowych
10101224 2023-11-29
godz. 12:00
POCZTA POLSKA S.A. Doręczanie/odbiór przesyłek KEP, RD Katowice Doręczanie/odbiór przesyłek KEP obszary: Dąbrowa Górnicza obszar I rejony 1, 2; Dąbrowa Górnicza obszar II rejony 3, 5; Dąbrowa Górnicza obszar ...
10109969 2023-11-30
godz. 09:00
MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI W RADOMIU Świadczenie na rzecz Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (list...
10085224 2023-11-30
godz. 10:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz transport przesyłek z/do budyn...
10098302 2023-11-30
godz. 12:00
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W SZCZECINIE Świadczenie usług pocztowych dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Okręgowego Inspektoratu w Szczecinie usług pocztowych w obrocie ...
10098606 2023-12-01
godz. 09:00
DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA WE WROCŁAWIU Świadczenie usług pocztowych i kurierskich Część 1: Usługi pocztowe Część 2: Usługi kurierskie NFZ01-WAG.251.16.2023
10105064 2023-12-01
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim na rok 2024.
10110660 2023-12-04
godz. 11:00
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W OLSZTYNIE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, w tym na rzecz Oddziałów PIP w Elblągu i Ełku
10107146 2023-12-05
godz. 09:00
URZĄD GMINY STEGNA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy w Stegnie 1. Przedmiotem zamówienia jest:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w o...