Przetarg 9931433 - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych...

   
Analizuj Zamówienie 9931433 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-11
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Ministerstwa Funduszy i Pol
ityki Regionalnej. Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

BA-VIIa.2611.13.10.2023.MJ

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00401468/01 z dnia: 2023-09-18
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2023/BZP 00090264/17/P
Po zmianie:
2023/BZP 00090264/19/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-19 09:00
Po zmianie:
2023-09-21 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-19 09:30
Po zmianie:
2023-09-21 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-18
Po zmianie:
2023-10-20


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00406201/01 z dnia: 2023-09-20
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-21 09:00
Po zmianie:
2023-09-25 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-21 09:30
Po zmianie:
2023-09-25 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-20
Po zmianie:
2023-10-24


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00410285/01 z dnia: 2023-09-22
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-25 09:00
Po zmianie:
2023-09-27 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-25 09:30
Po zmianie:
2023-09-27 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-24
Po zmianie:
2023-10-26
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000, 64112000, 64113000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10618398 2024-06-20
godz. 08:00
Opolskie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i 11 Biur Powiatowych ARiMR w województwie opolskim Przedmiotem zamówienia jes...
10552662 2024-06-20
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie usług przewozu korespondencji wewnętrznej oraz dokumentów pomiędzy siedzibami Zamawiającego na terenie Warszawy i kraju. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usłu...
10621122 2024-06-21
godz. 09:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych, w tym usług pocztowych o charakterze powszechnym, na rzecz Zamawiającego w zakresie przesyłek w formacie od S do L.2. Zakre...
10620795 2024-06-21
godz. 11:00
Lubelskie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Biłgoraju 3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i...
10633180 2024-06-21
godz. 12:00
Dolnośląskie OP/2/2024 Świadczenie usług powszechnych i niepowszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych zgodnie z art. 2 us...
10622341 2024-06-25
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczecinku, zgodnie z zapisami SWZ i jej załącznikami. ...
10599848 2024-06-26
godz. 10:00
Dolnośląskie „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego w okresie 24 miesięcy” 4.1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w za...
10631604 2024-06-27
godz. 10:00
Małopolskie Zamówienie na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i pacz...
10633051 2024-06-27
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, kurierskich oraz zwrotów przesyłek niedoręcz...
10632497 2024-06-27
godz. 10:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Polkowice, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesy...