Przetarg 9911892 - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych...

   
Analizuj Zamówienie 9911892 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-01
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby jednostek organizacyjnych K
atolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

AZP.274.32/2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00398787/01 z dnia: 2023-09-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-18 10:00
Po zmianie:
2023-10-02 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-18 10:15
Po zmianie:
2023-10-02 10:15


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00418928/01 z dnia: 2023-09-28
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-02 10:00
Po zmianie:
2023-10-05 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-02 10:15
Po zmianie:
2023-10-05 10:15


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00428232/01 z dnia: 2023-10-04
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-05 10:00
Po zmianie:
2023-10-09 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-05 10:15
Po zmianie:
2023-10-09 10:15
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000, 64112000, 64113000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10107625 2023-12-04
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatu Opatowskiego - Starostwa Powiatowego w Opatowie w roku 2024 i 2025 Przedmiotem zamówienia jest ś...
10103386 2023-12-05
godz. 11:30
URZĄD MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 2024 – ...
10107024 2023-12-06
godz. 12:00
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI „Świadczenie usług pocztowych dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowymi zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemie...
10106804 2023-12-07
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich -okres realizacji lata 2024-2025. Część 1: Część 1 – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i ...
10120002 2023-12-08
godz. 08:30
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICY Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy w 2024 r. DOA.2610.TP.6.2023
10100178 2023-12-08
godz. 09:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU Świadczenie usług pocztowych dla MOPR w 2024 roku 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych oraz odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego, w zakresie i na zasadach określ...
10120822 2023-12-08
godz. 10:00
URZĄD MIASTA ŁÓDŹ Usługi doręczania środków pieniężnych, osobom uprawnionym do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej oraz drukowanie dowodów ich przekazania Przedmiotem zamówienia jest doręczanie środków ...
10100830 2023-12-08
godz. 10:00
SĄD NAJWYŻSZY ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych i kurierskich, polegających na przyjmowaniu, pr...
10107074 2023-12-08
godz. 10:00
URZĄD MIASTA PRZEMYŚL ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA POTRZEBY GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL Część 1: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjm...
10112147 2023-12-11
godz. 16:00
OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI W WARSZAWIE Świadczenie powszechnych usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich