Zlecenie 8443218 - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej...

   
Zamówienie 8443218 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-10-06
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi związanej z organizacją szkoleń, tj. usługa wynajęcia sal szko
leniowych z niezbędnym wyposażeniem technicznym, zapewnienie wyżywienia (przygotowanie przerwy kawowej, obiadu, kolacji) oraz zapewnienia zakwaterowania/noclegu ze śniadaniem dla uczestników/-ek i trenerów/-ek szkoleń wydobywniczych przeprowadzanych w ramach Projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia. Liczba grup szkoleniowych oraz uczestników/-ek szkoleń: Łącznie zrealizowanych będzie 26 grup szkoleniowych – średnio po 15 uczestniczek/uczestników szkoleń 2 trenerów/-ek Szacowana liczba dni szkoleniowych: 52 dni szkoleniowe (26 szkoleń x 2 dni po 8 godzin) - wynajem sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem: 52 dni szkoleniowe x 8 godz.= 416 godz. Miejsce realizacji zamówienia: Planowane miejsce realizacji szkoleń: Planowany termin realizacji szkoleń: od 18.10.2021 r. do 16.12.2021 r. Planowane miejsca realizacji 2-dniowych szkoleń: Rzeszów, Nowy Sącz, Legnica, Śrem, Łódz, Gdańsk, Rybnik. Wstępny harmonogram: Październik 2021 r. 18-19.10.2021 Rzeszów 18-19.10.2021 Rzeszów 20-21.10.2021 Rzeszów 20-21.10.2021 Rzeszów 25-26.10.2021 Rzeszów 25-26.10.2021 Rzeszów 27-28.10.2021 Nowy Sącz 27-28.10.2021 Nowy Sącz Listopad 2021 r. 04-05.11.2021 Legnica 04-05.11.2021 Legnica 08-09.11.2021 Śrem 08-09.11.2021 Łódź 15-16.11.2021 Łódź 17-18.11.2021 Łódź 22-23.11.2021 Gdańsk 24-25.11.2021 Gdańsk 24-25.11.2021 Gdańsk 29-30.11.2021 Rzeszów 29-30.11.2021 Rzeszów Grudzień 2021 r. 01-02.12.2021 Rzeszów 01-02.12.2021 Rzeszów 06-07.12.2021 Rybnik 06-07.12.2021 Rybnik 08-09.12.2021 Rybnik 08-09.12.2021 Gdańsk 13-14.12.2021 Śrem Szczegóły tj. terminy oraz dokładne miejsca szkoleń będą uzgadniane z wykonawcą indywidualnie w trakcie realizacji projektu z odpowiednim wyprzedzeniem. Miejsce szkoleń mogą być rozszerzone o dodatkowe miasta (np. miasta powiatowe, gminne) w zależności od miejsca zamieszkania uczestniczek/uczestników projektu. W przypadku trudności w procesie rekrutacji uczestników/uczestniczek, dany termin szkolenia może ulec zmianie i/lub przesunięciu przez Zamawiającego. IV. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia: Sala szkoleniowa, wyżywienie (przerwa kawowa, obiad i kolacja) oraz noclegi dla uczestników/-ek i trenerów/-ek szkoleń zapewnione zostaną w obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. 4.1 Usługa wynajmu sali szkoleniowej - Wielkość i dostępność każdej sali: powierzchnia – dostosowana do swobodnego poruszania się z zachowaniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących na czas realizacji poszczególnych szkoleń (płyny dezynfekujące); dostosowana do rozmieszczenia uczestników/uczestniczek szkolenia, • podczas jednego dnia szkolenia średnia liczba osób: 15 uczestniczek/ków 2 trenerów/-ek, Sala dostępna przez wskazane dni szkoleniowe (1 dzień szkoleniowy: 8 godzin – na czas trwania szkolenia i przygotowania do zajęć); - Standard sali: sala powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są szkolenia, powinna mieć bezpośredni dostęp do światła dziennego, powinna być posprzątana i zdezynfekowana, z zachowaniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących na czas realizacji poszczególnych szkoleń (maski dla każdego uczestnika/uczestniczki, płyny dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe dla każdego uczestnika/uczestniczki). - Sala i dojście do niej powinno być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami (wejście pozbawione progu, szerokie drzwi). Miejsce daje możliwość zapewnienia przechowania materiałów szkoleniowych na sali lub w zamkniętym pomieszczeniu na terenie obiektu. - Sala jest klimatyzowana. - Wyposażenie sali: łatwy dostęp do źródła prądu – przedłużaczy oraz gniazdek; projektor multimedialny, ekran do projektora, Internet (Wi-Fi), flipchart z papierem i flamastrami, miejsca do siedzenia dla średnio 15 uczestników/-czek szkolenia oraz 2 trenerów/-ek, przy stołach ułożonych w literę „U”. Zapewnienie wieszaków na odzież wierzchnią oraz dostęp do dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami toalety znajdującej się w bliskiej odległości od sali. - Zapewnienie osoby z obsługi do bieżącego rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych w trakcie szkoleń. 4.2 Usługa wyżywienia - Liczba korzystających – projekt zakłada udział średnio 15 uczestników/ czek (oraz 2 trenerów/-rek w szkoleniu) Szacowana liczba korzystających na szkoleniu to: podczas jednego dnia szkolenia średnia liczba osób 15 uczestników/czek 2 trenerów/-ek, - Przerwa kawowa – min. 2 przerwy kawowe w ciągu 8 godzin z możliwością uzupełniania w trakcie szkolenia: kawa, herbata, woda gazowana, niegazowana, mleko/śmietanka do kawy, cytryna, cukier, drobne słone i słodkie przekąski typu paluszki, kruche ciasteczka, owoce. Przerwa kawowa powinna być przygotowana na przyjazd uczestników/-ek szkolenia, nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem szkolenia. Zorganizowana w miejscu zapewniającym swobodny dostęp dla uczestników/-czek, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami. Przerwa kawowa powinna być przygotowana na każdy dzień szkolenia osobno. Zapotrzebowanie na wersję przekąsek wegetariańskich lub innych diet będzie zgłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem i potwierdzone na 5 dni przed szkoleniem. - Obiad (w każdym dniu szkolenia) – zupa, drugie danie. Zapotrzebowanie na dania oraz ilość posiłków wegetariańskich lub innych diet będzie zgłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem i potwierdzone na 5 dni przed szkoleniem. - Do obiadu należy zapewnić napoje zimne i ciepłe do wyboru. - Kolacja – w formie bufetu szwedzkiego. Zapotrzebowanie na dania oraz ilość posiłków wegetariańskich lub innych diet będzie zgłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem i potwierdzone na 5 dni przed szkoleniem. - Godziny posiłków zostaną uzgodnione z Zamawiającym. - Nie dopuszcza się podania jednorazowej zastawy stołowej. 4.3 Usługa noclegowa Liczba korzystających – zakładamy, że szkoleniu weźmie udział średnio 15 uczestników/-czek oraz 2 trenerów/-rki, jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną, liczba ta może się zmniejszyć. - Usługa będzie polegała na zapewnieniu noclegów wraz ze śniadaniem w pokojach maksymalnie 2 osobowych dla uczestników/-czek szkoleń i maksymalnie 1 osobowych dla trenerów/-ek według zgłoszonego zapotrzebowania, o którym Zamawiający poinformuje realizatora usługi najpóźniej na 5 dni przed terminem danego szkolenia. Szacowana liczba uczestników/-ek szkolenia – planowo: • podczas jednego dnia szkolenia średnia liczba osób 15 uczestników/czek 2 trenerów/-ek, • z noclegu i wyżywienia (kolacja) zakładamy, że skorzysta 210 osób. Pokoje powinny być w standardzie nie mniejszym niż 3 i wyposażone w łazienkę, toaletę, z dostępem do Internetu i TV. - Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania niepełnosprawności kwaterowanych gości przy doborze pokoi (w tym osób poruszających się na wózkach). Wykonawca zapewni minimum 2 pokoje przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (z uwzględnieniem możliwości przebywania w obiekcie osoby poruszającej się z psem przewodnikiem i/lub asystentem/ką osoby z niepełnosprawnością). Dojście do pokoi musi być w pełni dostępne. 4.4 Dodatkowe wymagania - Stawki jednostkowe nie mogą przekraczać stawek, o których mowa w załączniku nr 3. - Na 5 dni przed terminem szkolenia Zamawiający przekaże Wykonawcy harmonogram szkolenia i program, na podstawie którego określone zostaną godziny posiłków, liczba uczestników/-ek wraz ze strukturą pokoi oraz pozostałe kwestie organizacyjne. - Zamawiający w ramach Projektu ma zagwarantowane finansowanie wyłącznie na podstawie faktycznie zrealizowanych szkoleń. W związku z tym Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego za faktycznie zrealizowaną usługę. W przypadkach niezależnych od Zamawiającego (na przykład choroby uczestnika/-czki, skutkującej jego/jej nieobecnością na szkoleniu) Wykonawcy będzie przysługiwała zapłata w wysokości odpowiadającej liczbie wykorzystanych posiłków i przerw kawowych. Zamawiający nie może takiej sytuacji wykluczyć, ale zakłada, że będzie występować niezwykle rzadko lub wcale. - Hotel powinien mieć minimum 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami spełniające wymagania budowlane (https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/stanowiska-postojowe-dla-samochodow/wymiary-stanowisk-postojowych-przystosowanych-do-potrzeb-osob-z-niepelnosprawnosciami/) lub takie miejsca powinny znajdować się w pobliżu hotelu. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji obiektów pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Akceptując warunki zamówienia, Wykonawca wyraża na to zgodę. Oferty dotyczące obiektów niespełniających warunku dostępności nie będą brane pod uwagę, ponieważ nie spełniają warunków zamówienia. - Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonania wstępnej rezerwacji we wskazanym obiekcie i podania kontaktu bezpośrednio do tego obiektu w celu potwierdzenia rezerwacji. Akceptując warunki zamówienia, Wykonawca wyraża na to zgodę. Oferty niespełniające tego warunku nie będą brane pod uwagę, ponieważ nie spełniają warunków zamówienia.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne, szkolenia zawodowe
kody CPV 55110000, 55120000, 55300000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: kursy i szkolenia inne , szkolenia zawodowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8461300 2021-10-22
godz. 10:00
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRZESZOWIE Prowadzenie zajęć i konsultacji w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i rodzin z gminy Ostrzeszów” Część 1: Zajęcia ruchowe - gimnastyka•...
8461440 2021-10-22
godz. 15:00
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE CIS PUCK - Stawiamy na Rozwój Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym” w wymiarze 280h dla 4 uczestników projektu zgodnie ...
8461098 2021-10-22
godz. 15:00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SWARZĘDZU Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego w ramach projektu „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” w ramach Poddziałania 7.2.2. Usłu...
8475996 2021-10-25
godz. 00:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej, w tym: Spawanie met. TIG oraz met. MAG (spawanie blach i rur spoinami pachwin...
8474569 2021-10-25
godz. 15:30
POWIATOWY URZĄD PRACY W STALOWEJ WOLI Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego pn.: Prawo jazdy kat. C, CE oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. C, C1, C1+E, C+E dla 1 osoby bezrobotnej.
8468104 2021-10-25
godz. 23:59
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH DELTA PARTNER Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi: "Trening radzenia sobie ze stresem" dla 15 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 w Ja...
8475072 2021-10-27
godz. 12:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. FRANCISZKA ŻWIRKI I STANISŁAWA WIGURY W BIAŁEJ PODLASKIEJ Przeprowadzenie kursu z programowania sterowników PLC, realizowanych w ramach projektu: Fachowcy z Brzeskiej! - edycja 2
8471094 2021-10-27
godz. 15:00
LECH CONSULTING SP. Z O.O. Młodzi na rynku pracy Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa przeprowadzenia poniższych kursów zawodowych. Każdy kurs stanowi odrębną część zamówienia. Celem realizacji zamówienia jes...
8472205 2021-10-29
godz. 16:00
ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2021 r. – znak sprawy: ZZP-155/21 części: 1÷15 Numer referencyjny: ...
8472874 2021-11-03
godz. 10:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM Realizacja usług społecznych w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim” Część 1: Część 1 - przeprowad...