Zlecenie 7968055 - Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów...

   
Zamówienie 7968055 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-02-15
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do przedszkola przy ul. Mehoffera 20A, 33-103 Tarnów w
ramach projektu pt. „Ręka w rękę” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR. na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.10.01.02-12-0246/19. Część I – Mleko i produkty mleczarskie Celem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania potraw dla dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Małe Kroczki” przy ul. Mehoffera 20A, 33-103 Tarnów w ramach projektu pt. „Ręka w rękę”. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy zakres dostaw: wykaz, ilość i opis artykułów spożywczych znajduje się w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Wykaz produktów dot. przedmiotu zamówienia ma charakter pomocniczy i nie służy wyliczeniu ceny ofertowej.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do przedszkola przy ul. Mehoffera 20A, 33-103 Tarnów w ramach projektu pt. „Ręka w rękę” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR. na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.10.01.02-12-0246/19. Część II – Różne produkty spożywcze i jaja Celem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania potraw dla dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Małe Kroczki” przy ul. Mehoffera 20A, 33-103 Tarnów w ramach projektu pt. „Ręka w rękę”. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy zakres dostaw: wykaz, ilość i opis artykułów spożywczych znajduje się w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Wykaz produktów dot. przedmiotu zamówienia ma charakter pomocniczy i nie służy wyliczeniu ceny ofertowej.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do przedszkola przy ul. Mehoffera 20A, 33-103 Tarnów w ramach projektu pt. „Ręka w rękę” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR. na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.10.01.02-12-0246/19. Część III – Produkty owocowo-warzywne Celem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania potraw dla dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Małe Kroczki” przy ul. Mehoffera 20A, 33-103 Tarnów w ramach projektu pt. „Ręka w rękę”. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy zakres dostaw: wykaz, ilość i opis artykułów spożywczych znajduje się w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Wykaz produktów dot. przedmiotu zamówienia ma charakter pomocniczy i nie służy wyliczeniu ceny ofertowej.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do przedszkola przy ul. Mehoffera 20A, 33-103 Tarnów w ramach projektu pt. „Ręka w rękę” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR. na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.10.01.02-12-0246/19. Część IV – Mrożonki i ryby Celem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania potraw dla dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Małe Kroczki” przy ul. Mehoffera 20A, 33-103 Tarnów w ramach projektu pt. „Ręka w rękę”. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy zakres dostaw: wykaz, ilość i opis artykułów spożywczych znajduje się w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Wykaz produktów dot. przedmiotu zamówienia ma charakter pomocniczy i nie służy wyliczeniu ceny ofertowej.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do przedszkola przy ul. Mehoffera 20A, 33-103 Tarnów w ramach projektu pt. „Ręka w rękę” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR. na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.10.01.02-12-0246/19. Część V – Pieczywo Celem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania potraw dla dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Małe Kroczki” przy ul. Mehoffera 20A, 33-103 Tarnów w ramach projektu pt. „Ręka w rękę”. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy zakres dostaw: wykaz, ilość i opis artykułów spożywczych znajduje się w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Wykaz produktów dot. przedmiotu zamówienia ma charakter pomocniczy i nie służy wyliczeniu ceny ofertowej.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do przedszkola przy ul. Mehoffera 20A, 33-103 Tarnów w ramach projektu pt. „Ręka w rękę” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR. na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.10.01.02-12-0246/19. Część VI – Mięso drobiowe Celem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania potraw dla dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Małe Kroczki” przy ul. Mehoffera 20A, 33-103 Tarnów w ramach projektu pt. „Ręka w rękę”. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy zakres dostaw: wykaz, ilość i opis artykułów spożywczych znajduje się w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Wykaz produktów dot. przedmiotu zamówienia ma charakter pomocniczy i nie służy wyliczeniu ceny ofertowej.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do przedszkola przy ul. Mehoffera 20A, 33-103 Tarnów w ramach projektu pt. „Ręka w rękę” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR. na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.10.01.02-12-0246/19. Część VII – Mięso i wyroby mięsne wieprzowe i wołowe Celem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania potraw dla dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Małe Kroczki” przy ul. Mehoffera 20A, 33-103 Tarnów w ramach projektu pt. „Ręka w rękę”. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy zakres dostaw: wykaz, ilość i opis artykułów spożywczych znajduje się w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Wykaz produktów dot. przedmiotu zamówienia ma charakter pomocniczy i nie służy wyliczeniu ceny ofertowej.
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 3000000, 3142500, 3220000, 15000000, 15100000, 15221000, 15300000, 15330000, 15331170, 15400000, 15500000, 15800000, 15810000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się